Kernel Video Sharing (KVS)

sluttbrukerlisensavtale

Denne avtalen er en juridisk avtale inngått av deg, enten som privatperson eller som en bedrift, videre referert til som brukeren, og eierne av Kernel Video Sharing programvare, videre referert til som opphavsrettsinnehaveren. Denne avtalen skal anses som gjeldende og fullt ut akseptert av deg, brukeren, så snart du overfører programvarelisensbetalingen til opphavsrettsinnehaverens konto, eller foretar programvarelisensbetalingen på annen måte, eller begynner å bruke programvaren. Les vilkårene og betingelsene i denne avtalen før bruk av programvaren. Hvis du ikke godtar å være bundet av minst én av betingelsene i denne avtalen, har du ikke lov til å bruke programvaren på noen mulig måte.

Lisensavtalen skal anses som effektiv så snart du godtar den; Avtalen skal gjelde så lenge brukeren fortsetter å bruke programvaren.

1. Gjenstand for avtalen

1.1. Emnet for denne avtalen skal være retten til å bruke programvaren gitt til brukeren av opphavsrettsinnehaveren. Denne rettigheten er gitt under vilkårene og betingelsene som er definert nærmere i denne avtalen.

1.2. Alle vilkår og betingelser i denne avtalen skal dekke programvaren som helhet og alle dens komponenter også.

1.3. Denne avtalen skal ikke gi noen eierskapsrettigheter over programvaren. De tildelte rettighetene skal bare begrenses til rettighetene til å bruke programvaren som definert nærmere i denne lisensen under et domenenavn spesifisert i lisensavtalen.

2. Opphavsrett

2.1. LAMBERMONT LIMITED skal være eneeier av alle eierskap, forfattere og opphavsrettigheter med hensyn til programvaren, inkludert men ikke begrenset til kildekoden, all dokumentasjon og annet materiale.

2.2. Brukeren kan ikke fjerne, skjule eller modifisere noen og alle merknader om opphavsrett, varemerkeinformasjon og andre indikasjoner på opphavsrett og andre rettigheter i kildekoden til programvaren.

2.3. Hvis det oppdages et brudd på opphavsrettigheter eller andre rettigheter i forhold til bruken av programvaren, skal slike brudd forfølges i henhold til gjeldende lover.

3. Betalte lisensbetingelser

3.1. I henhold til betingelsene i den betalte lisensen har brukeren rett til:
a) Bruk 1 (én) kopi av programvaren under domenenavnet spesifisert i denne lisensen;
b) Endre programvaren og/eller integrer den med andre programvareprodukter, hvis brukeren gis rett til å få tilgang til kildekoden til programvaren;
c) Overføre lisensrettigheter til andre parter, endre domenenavnet, bruke andre tilleggstjenester i samsvar med den kommersielle ordningen mellom brukeren og opphavsrettsinnehaveren;
d) Motta teknisk støtte gjennom opphavsrettsinnehaverens feilmeldingssystem, som definert av opphavsrettsinnehaverens gjeldende retningslinjer for kundestøtte;
e) Motta oppdateringer av programvaren, som definert av opphavsrettsinnehaverens gjeldende oppdateringspolicyer.

3.2. Under den nåværende betalte lisensen har brukeren ikke lov til å:
a) Bruk programvaren under domenenavn som ikke er spesifisert i denne lisensen;
b) kopiere og distribuere programvaren og alle deler og komponenter;
c) Bruk programvaren til å distribuere ulovlig innhold;
d) Bruk programvaren til å distribuere barnepornografi, hatefull, voldelig, bestialitet, voldtekt, død, kaprografi, diskriminerende innhold eller innhold som krenker mindreåriges rettigheter;
e) Teknisk brudd på betingelsene i denne lisensen, inkludert alle forsøk på å dekode og/eller dekompilere kodede filer, hvis slike filer leveres.

3.3. Andre betingelser:
a) Programvaren kan og vil bare installeres på en server som er fullstendig i samsvar med kravene til Programvaren;
b) Innledende installasjon og eventuelle ytterligere installasjoner utføres av opphavsrettsinnehaveren i samsvar med gjeldende prispolitikk;
c) Installasjon, endring av det lisensierte domenenavnet, overføring av lisensen til andre parter, bytting til en annen prisplan, oppdateringer og andre tilleggstjenester leveres innen 3 virkedager (1 virksomhet dag i de fleste tilfeller), fra og med den dagen betalingen for slike tjenester ble fullstendig mottatt og alle nødvendige detaljer og opplysninger som kreves for å tilby slike tjenester ble levert av brukeren;
d) Lisensoverføring skjer når programvaren er installert på serveren, eller arkivet med programvaren og installasjonsinstruksjonene overføres til klienten. Heretter kan det lisensierte domenenavnet kun endres gjennom tjenesten for lisensiert domenenavnendring. Kostnader påløper.
e) Opphavsrettsinnehaveren skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser i driften som oppstår på grunn av mangel på nødvendig informasjon gitt av brukeren, eller i tilfelle tekniske problemer oppstår på brukerens maskinvare;
f) Opphavsrettsinnehaveren forbeholder seg retten til å nekte å gi lisensen til parter som er kjent for å bryte vilkårene i lisensen tidligere, eller hvis det er rimelige bevis for at et slikt brudd er planlagt.

4. Leie lisensbetingelser

a) Leieperioden for lisensen starter fra datoen for mottak av leien og slutter om en måned. For å forlenge leieperioden må du betale en ny periode. Fornyelser starter fra sluttdatoen for forrige lisensperiode.
b) Alle regler og betingelser for betalt lisens gjelder for hele leielisensperioden.
c) Brukeren har rett til å bytte til en betalt lisens når som helst i leieperioden, og betaler for hele kostnaden.
d) Etter at leielisensen utløper, bør klienten fornye leielisensen eller oppgradere til en betalt lisens, eller fjerne alle komponenter av programvaren fra serveren.
e) Rettighetshaveren har rett til å blokkere eller suspendere arbeidet med programvareproduktet i tilfelle leieperioden for lisensen avsluttes og betaling for forlengelse av leieperioden ikke foretas.

5. Garantier

5.1. Opphavsrettsinnehaveren garanterer at programvaren vil fungere som beskrevet i dokumentasjonen som følger med programvaren. Når det er nødvendig, kan brukeren motta teknisk støtte i henhold til gjeldende retningslinjer for teknisk støtte angående programvaren brukeren hadde kjøpt. Programvaren leveres 'som den er', og de nåværende garantiene og representasjonene skal ikke innebære feilfri og/eller uavbrutt funksjon av programvaren, eller korrigering av alle feil fra opphavsrettsinnehaveren.

5.2. Uavhengig av arten og årsakene til skadene påført brukeren, inkludert direkte og indirekte tap og skader, skal opphavsrettsinnehaveren ikke holdes ansvarlig for mer enn gebyret som brukeren betaler for lisensen.

6. Refusjon

6.1. Refusjon tilbys ikke; i stedet anbefales brukeren å studere all offentlig tilgjengelig informasjon før han inngår en kommersiell avtale med opphavsrettsinnehaveren, slik som full teknisk støtte, omfattende beskrivelse og dokumentasjon, demonettsteder, serverkrav og alle andre detaljer angående programvaren og bruken av den.

7. Tid og oppsigelse

7.1. Denne avtalen skal være i kraft inntil den sies opp. Brukeren kan si opp avtalen når som helst ved å fjerne programvaren og alle dens sikkerhetskopier, modifikasjoner og komponenter. Avtalen kan sies opp av opphavsrettsinnehaveren etter eget skjønn dersom det oppdages et brudd på noen av betingelsene i denne avtalen.

8. Andre betingelser

8.1. Opphavsrettsinnehaveren forbeholder seg retten til å bruke hyperkoblinger til alle nettsteder som er bygget ved hjelp av programvaren for sine egne markedsføringsformål.

8.2. Kildekoden KVS for videospilleren er ikke tilgjengelig for brukeren.

Den splitter nye KVS 6.2.0 er her Bestill nå