Kernel Video Sharing (KVS)

végfelhasználói licencszerződés

A jelen Szerződés egy jogi megállapodás, amelyet Ön magánszemélyként vagy vállalkozásként (a továbbiakban: Felhasználó) és a Kernel Video Sharing szoftver tulajdonosai, a továbbiakban Szerzői Jogi Tulajdonosként kötött. A jelen Szerződés hatályosnak és teljes mértékben elfogadottnak tekintendő Ön, a Felhasználó, amint a szoftverlicenc-fizetést a Szerzői jog tulajdonosának számlájára utalja, vagy a szoftverlicenc kifizetését bármilyen más módon teljesíti, vagy a Szoftver használatát megkezdi. Kérjük, a Szoftver használata előtt tanulmányozza át a jelen Szerződés feltételeit. Ha Ön nem fogadja el, hogy a jelen Szerződés legalább egy feltételét magára nézve kötelezőnek ismerje el, a szoftver semmilyen módon nem használható.

A Licencszerződés hatályosnak tekintendő, amint Ön elfogadja azt; a Szerződés mindaddig érvényben marad, amíg a Felhasználó a Szoftvert használja.

1. A megállapodás tárgya

1.1. A jelen Szerződés tárgya a Szerzői Jogtulajdonos által a Felhasználónak biztosított Szoftver használati jog. Ezt a jogot a jelen Szerződésben tovább meghatározott feltételek és feltételek szerint biztosítják.

1.2. A jelen Megállapodás összes feltétele a Szoftver egészére és annak minden összetevőjére vonatkozik.

1.3. A jelen Szerződés nem biztosít tulajdonjogot a Szoftverre. Az átadott jogok csak a jelen Licencben meghatározottak szerint a Szoftver használati jogaira korlátozódnak a Licencszerződésben meghatározott domain név alatt.

2. Szerzői jog

2.1.

2.2. A Felhasználó nem távolíthatja el, nem takarhatja el vagy módosíthatja a Szoftver forráskódjában található szerzői jogi megjegyzéseket, védjegyinformációkat és a szerzői jogokra és egyéb jogokra vonatkozó egyéb utalásokat.

2.3. Ha a szoftver használatával kapcsolatos szerzői jogok vagy bármely más jog megsértését észlelik, az ilyen jogsértést a hatályos hatályos törvények szerint üldözni kell.

3. Fizetett licenc feltételei

3.1. A Fizetős Licenc feltételei szerint a Felhasználónak joga van:
a) a Szoftver 1 (egy) példányának használata a jelen Licencben meghatározott domain név alatt;
b) a Szoftver módosítása és/vagy más szoftvertermékekkel való integrálása, ha a Felhasználó jogosult a Szoftver forráskódjához hozzáférni;
c) Licencjogok átruházása más felekre, domain név megváltoztatása, egyéb kiegészítő szolgáltatások igénybevétele a Felhasználó és a Szerzői Jogtulajdonos közötti kereskedelmi megállapodásnak megfelelően;
d) Technikai támogatást kaphat a szerzői jog tulajdonosának hibajegy-rendszerén keresztül, a szerzői jog tulajdonosának jelenlegi ügyfélszolgálati szabályzata szerint;
e) Frissítések fogadása a Szoftverről, a szerzői jog tulajdonosának aktuális frissítési szabályzatában meghatározottak szerint.

3.2. A jelen Fizetős Licenc értelmében a Felhasználó nem teheti meg:
a) A Szoftver használata a jelen Licencben nem szereplő domain neveken;
b) másolja és terjeszti a Szoftvert és annak bármely részét és összetevőit;
c) A Szoftver használata illegális tartalom terjesztésére;
d) A Szoftver használata gyermekpornográfia, gyűlöletkeltő, erőszakos, állati jellegű, nemi erőszak, haláleset, kaprográfia, diszkriminatív vagy kiskorúak jogait sértő tartalom terjesztésére;
e) Technikailag megsérti a jelen Licenc feltételeit, beleértve a kódolt fájlok dekódolására és/vagy visszafordítására tett kísérleteket, ha ilyen fájlok rendelkezésre állnak.

3.3. Egyéb feltételek:
a) A Szoftver csak olyan szerverre telepíthető és kerül telepítésre, amely teljes mértékben megfelel a Szoftver követelményeinek;
b) Az első telepítést és minden további telepítést a szerzői jog tulajdonosa végzi az aktuális árképzési szabályzatnak megfelelően;
c) A telepítés, a licencelt domain név megváltoztatása, a licenc átadása más feleknek, az eltérő díjszabásra való átállás, a frissítések és egyéb kiegészítő szolgáltatások 3 munkanapon belül biztosítottak (1 üzlet a legtöbb esetben nap), attól a naptól kezdődően, amikor az ilyen szolgáltatásokért fizetett teljes összeg beérkezett, és a Felhasználó megadta az ilyen szolgáltatások nyújtásához szükséges összes adatot és információt;
d) A licenc átvitele akkor történik meg, amikor a szoftver telepítve van a szerverre, vagy a szoftvert és a telepítési utasításokat tartalmazó archívum átkerül a kliensre. A továbbiakban a licencelt domain név csak a licencelt domain névváltoztatási szolgáltatáson keresztül módosítható. Felár fizetendő.
e) A Szerzői Jogok Tulajdonosa nem tehető felelőssé a Felhasználó által megadott szükséges információk hiányából adódó késedelmekért, vagy a Felhasználó hardverével kapcsolatos technikai problémák miatt;
f) A szerzői jog tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Licenc megadását olyan felektől, akikről ismert, hogy a múltban megsértették a Licenc feltételeit, vagy ha ésszerű bizonyíték van arra, hogy ilyen megsértést terveznek.

4. Bérleti engedély feltételei

a) Az engedély bérleti ideje a bérleti díj kézhezvételének napjától kezdődik és egy hónap múlva ér véget. A bérleti időszak meghosszabbításához új időszakot kell fizetnie. A megújítások az előző licencidőszak végétől kezdődnek.
b) A fizetett licenc minden szabálya és feltétele a bérleti licenc teljes időtartamára vonatkozik.
c) A felhasználónak jogában áll áttérni egy fizetett licenc a bérleti időszak alatt bármikor, a teljes költség megfizetésével.
d) A bérleti engedély lejárta után az ügyfélnek meg kell újítania a bérleti licencet vagy frissítenie kell fizetős licencre, vagy távolítsa el a szoftver összes összetevőjét a szerverről.
e) A jogtulajdonosnak joga van blokkolni vagy felfüggeszteni a szoftvertermék működését abban az esetben, ha a licenc bérleti időszaka megszűnik és a bérleti időszak meghosszabbításának kifizetése nem történik meg.

5. Garancia

5.1. A szerzői jog tulajdonosa szavatolja, hogy a szoftver a szoftverhez mellékelt dokumentációban leírtak szerint fog működni. Szükség esetén a Felhasználó technikai támogatást kaphat a Felhasználó által megvásárolt Szoftverre vonatkozó aktuális technikai támogatási szabályzatnak megfelelően. A Szoftver „ahogy van”, és a jelen garanciák és nyilatkozatok nem jelentik a Szoftver kifogástalan és/vagy megszakítás nélküli működését, vagy az összes hiba kijavítását a Szerzői jog tulajdonosa által.

5.2. A Felhasználót ért károk természetétől és okától függetlenül, ideértve a közvetlen és közvetett veszteségeket és károkat is, a Szerzői Jogtulajdonost nem terheli több felelősség, mint a Felhasználó által a Licencért fizetett díj.

6. Visszatérítések

6.1. Nem kínálunk visszatérítést; ehelyett a Felhasználónak azt tanácsoljuk, hogy tanulmányozza át az összes nyilvánosan elérhető információt, mielőtt kereskedelmi megállapodást köt a Szerzői Jogi Tulajdonossal, mint például a teljes körű műszaki támogatás, kiterjedt leírás és dokumentáció, bemutató webhelyek, szerverkövetelmények és a Szoftverrel és annak használatával kapcsolatos minden egyéb részlet.

7. Felmondás és felmondás

7.1. A jelen Szerződés felmondásáig hatályos. A Felhasználó a szerződést bármikor felmondhatja a Szoftver és annak minden biztonsági másolatának, módosításának és összetevőjének eltávolításával. A Szerződést a Szerzői Jogi Tulajdonos saját belátása szerint felmondhatja, ha a jelen Szerződés bármely feltétele megsértését állapítja meg.

8. Egyéb feltételek

8.1. A szerzői jog tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy a Szoftver felhasználásával létrehozott webhelyekre mutató hivatkozásokat saját marketingcéljaira használjon.

8.2. A KVS videólejátszó forráskódja nem elérhető a Felhasználó számára.

Megérkezett a vadonatúj KVS 6.2.0 Rendeljen most