Kernel Video Sharing (KVS)

loppukäyttäjän lisenssisopimus

Tämä sopimus on laillinen sopimus, jonka olet tehnyt joko yksityishenkilönä tai yrityksenä, jota kutsutaan edelleen Käyttäjäksi, ja ohjelmiston Kernel Video Sharing omistajat, joita kutsutaan edelleen Tekijänoikeuden haltijaksi. Tämän Sopimuksen katsotaan olevan voimassa ja sinun, Käyttäjän, täysin hyväksymäsi heti, kun siirrät ohjelmistolisenssimaksun Tekijänoikeuden haltijan tilille tai suoritat ohjelmistolisenssimaksun jollakin muulla tavalla tai aloitat Ohjelmiston käytön. Tutustu tämän sopimuksen ehtoihin ennen ohjelmiston käyttöä. Jos et suostu noudattamaan vähintään yhtä tämän sopimuksen ehdoista, et saa käyttää ohjelmistoa millään mahdollisella tavalla.

Lisenssisopimuksen katsotaan tulleen voimaan heti, kun hyväksyt sen; Sopimus on voimassa niin kauan kuin Käyttäjä jatkaa Ohjelmiston käyttöä.

1. Sopimuksen aihe

1.1. Tämän sopimuksen kohteena on Tekijänoikeuden haltijan Käyttäjälle myöntämä ohjelmiston käyttöoikeus. Tämä oikeus myönnetään tässä Sopimuksessa tarkemmin määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

1.2. Kaikki tämän sopimuksen ehdot kattavat ohjelmiston kokonaisuutena ja kaikki ja kaikki sen komponentit.

1.3. Tämä sopimus ei myönnä ohjelmiston omistusoikeuksia. Myönnetyt oikeudet rajoittuvat vain oikeuksiin käyttää Ohjelmistoa tässä lisenssissä tarkemmin määritellyllä käyttöoikeussopimuksessa määritellyllä verkkotunnuksella.

2. Tekijänoikeus

2.1. LAMBERMONT LIMITED on kaiken ohjelmiston omistajuuden, tekijän ja tekijänoikeuksien, mukaan lukien mutta ei rajoittuen lähdekoodin, kaiken dokumentaation ja muun materiaalin, ainoa omistaja.

2.2. Käyttäjä ei voi poistaa, peittää tai muokata ohjelmiston lähdekoodiin sisältyviä tekijänoikeusilmoituksia, tavaramerkkitietoja tai muita viitteitä tekijänoikeuksista ja muista oikeuksista.

2.3. Jos havaitaan tekijänoikeuksien tai muiden Ohjelmiston käyttöön liittyvien oikeuksien loukkaus, tällaista loukkausta vainotaan voimassa olevien sovellettavien lakien mukaisesti.

3. Maksullisen lisenssin ehdot

3.1. Maksullisen lisenssin ehtojen mukaan Käyttäjällä on oikeus:
a) Käytä 1 (yksi) kopiota Ohjelmistosta tässä lisenssissä määritellyllä verkkotunnuksella;
b) muokata Ohjelmistoa ja/tai integroida se muihin ohjelmistotuotteisiin, jos Käyttäjälle on myönnetty oikeus käyttää Ohjelmiston lähdekoodia;
c) siirtää lisenssioikeuksia muille osapuolille, muuttaa verkkotunnusta, käyttää muita lisäpalveluita Käyttäjän ja Tekijänoikeuden haltijan välisen kaupallisen sopimuksen mukaisesti;
d) saada teknistä tukea tekijänoikeuden haltijan vikakorttijärjestelmän kautta tekijänoikeuden haltijan nykyisten asiakastukikäytäntöjen mukaisesti;
e) Vastaanota ohjelmiston päivityksiä tekijänoikeuden haltijan nykyisten päivityskäytäntöjen mukaisesti.

3.2. Tämän maksullisen lisenssin mukaan käyttäjä ei saa:
a) Käytä ohjelmistoa verkkotunnuksilla, joita ei ole määritelty tässä lisenssissä;
b) Kopioi ja jakaa Ohjelmistoa ja kaikkia sen osia ja komponentteja;
c) käyttää ohjelmistoa laittoman sisällön levittämiseen;
d) Käytä Ohjelmistoa lapsipornografian, vihamielisen, väkivaltaisen, eläimellisyyden, raiskauksen, kuoleman, kaprografian, syrjivän tai alaikäisten oikeuksia loukkaavan sisällön levittämiseen;
e) rikkoa teknisesti tämän lisenssin ehtoja, mukaan lukien yritykset purkaa ja/tai purkaa koodattuja tiedostoja, jos tällaisia ​​tiedostoja tarjotaan.

3.3. Muut ehdot:
a) Ohjelmisto voidaan asentaa ja asennetaan vain palvelimelle, joka on täysin ohjelmiston vaatimusten mukainen;
b) Tekijänoikeuden haltija suorittaa alkuperäisen asennuksen ja mahdolliset lisäasennukset voimassa olevien hinnoittelukäytäntöjen mukaisesti.
c) Asennus, lisensoidun verkkotunnuksen vaihtaminen, lisenssin siirto muille osapuolille, vaihtaminen toiseen hinnoittelusuunnitelmaan, päivitykset ja muut lisäpalvelut toimitetaan 3 arkipäivän sisällä (1 liike päivä useimmissa tapauksissa), alkaen päivästä, jolloin maksu tällaisista palveluista on vastaanotettu kokonaisuudessaan ja Käyttäjä on toimittanut kaikki tällaisten palvelujen tarjoamiseen tarvittavat tiedot;
d) Lisenssin siirto tapahtuu, kun ohjelmisto asennetaan palvelimelle tai ohjelmiston ja asennusohjeiden arkisto siirretään asiakkaalle. Tämän jälkeen lisensoitua verkkotunnusta voidaan muuttaa vain lisensoidun verkkotunnuksen nimenvaihtopalvelun kautta. Maksullinen.
e) Tekijänoikeuden haltija ei ole vastuussa mistään toiminnan viivästyksistä, jotka johtuvat käyttäjän toimittamien vaadittujen tietojen puutteesta tai jos käyttäjän laitteistossa ilmenee teknisiä ongelmia;
f) Tekijänoikeuden haltija varaa oikeuden evätä lisenssin myöntämisen osapuolilta, joiden tiedetään rikkoneen lisenssin ehtoja aiemmin tai jos on kohtuullista näyttöä siitä, että tällainen rikkominen on suunniteltu.

4. Vuokralisenssiehdot

a) Lisenssin vuokra-aika alkaa vuokran vastaanottopäivästä ja päättyy kuukauden kuluttua. Vuokra-ajan pidentämiseksi sinun on maksettava uusi kausi. Uusiminen alkaa edellisen lisenssikauden päättymispäivästä.
b) Kaikki maksullisen lisenssin säännöt ja ehdot koskevat koko vuokralisenssijaksoa.
c) Käyttäjällä on oikeus vaihtaa maksettu lisenssi milloin tahansa vuokra-ajan aikana ja maksaa sen koko hinta.
d) Vuokralisenssin umpeutumisen jälkeen asiakkaan tulee uusia vuokralisenssi tai päivittää maksulliseen lisenssiin, tai poistaa kaikki ohjelmiston osat palvelimelta.
e) Oikeudenhaltijalla on oikeus estää tai keskeyttää ohjelmistotuotteen toiminta, jos lisenssin vuokra-aika päättyy ja vuokra-ajan pidentämisestä ei suoriteta maksua.

5. Takuu

5.1. Tekijänoikeuden haltija takaa, että Ohjelmisto toimii Ohjelmiston mukana toimitetussa dokumentaatiossa kuvatulla tavalla. Tarvittaessa Käyttäjä voi saada teknistä tukea käyttäjän ostamaa Ohjelmistoa koskevien voimassa olevien teknisten tukikäytäntöjen mukaisesti. Ohjelmisto toimitetaan sellaisenaan, eivätkä nämä takuut ja esitykset tarkoita Ohjelmiston virheetöntä ja/tai keskeytymätöntä toimintaa tai Tekijänoikeuden haltijan kaikkien virheiden korjaamista.

5.2. Riippumatta Käyttäjälle aiheutuneiden vahinkojen luonteesta ja syistä, mukaan lukien välittömät ja välilliset menetykset ja vahingot, Tekijänoikeuden haltija ei ole vastuussa enempää kuin Käyttäjän lisenssistä maksamasta maksusta.

6. Hyvitykset

6.1. Hyvitystä ei tarjota; Sen sijaan Käyttäjää kehotetaan tutustumaan kaikkiin julkisesti saatavilla oleviin tietoihin ennen kaupallisen sopimuksen tekemistä tekijänoikeuden haltijan kanssa, kuten täyden teknisen tuen, kattavan kuvauksen ja dokumentaation, demosivustot, palvelinvaatimukset ja kaikki muut ohjelmistoa ja sen käyttöä koskevat tiedot.

7. Voimassaoloaika ja irtisanominen

7.1. Tämä sopimus on voimassa irtisanomiseen asti. Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa poistamalla ohjelmiston ja kaikki sen varmuuskopiot, muutokset ja komponentit. Tekijänoikeuden haltija voi irtisanoa sopimuksen oman harkintansa mukaan, jos tämän sopimuksen ehtoja on rikottu.

8. Muut ehdot

8.1. Tekijänoikeuden haltija varaa oikeuden käyttää hyperlinkkejä mille tahansa ohjelmistolla luodulle verkkosivustolle omiin markkinointitarkoituksiinsa.

8.2. Videosoittimen lähdekoodia KVS ei anneta käyttäjän saataville.

Uusi KVS 6.2.0 on täällä Tilaa nyt