Kernel Video Sharing (KVS)

son kullanıcı lisans sözleşmesi

Mevcut Sözleşme, sizin tarafınızdan, özel şahıs veya işletme olarak (bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır) ve Kernel Video Sharing yazılımının sahipleri (ayrıca Telif Hakkı Sahibi olarak anılacaktır) tarafından imzalanan yasal bir sözleşmedir. Yazılım lisansı ödemesini Telif Hakkı Sahibinin hesabına aktardığınız veya başka bir şekilde yazılım lisansı ödemesi yaptığınız veya Yazılımı kullanmaya başladığınız anda, işbu Sözleşme siz Kullanıcı tarafından yürürlüğe girmiş ve tamamen kabul edilmiş sayılacaktır. Yazılımı herhangi bir şekilde kullanmadan önce lütfen bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını inceleyin. Mevcut Sözleşmenin koşullarından en az birine tabi olmayı kabul etmiyorsanız, yazılımı hiçbir şekilde kullanmanıza izin verilmez.

Lisans Sözleşmesi, kabul ettiğiniz anda geçerli sayılacaktır; Sözleşme, Kullanıcı Yazılımı kullanmaya devam ettiği sürece yürürlükte kalacaktır.

1. Sözleşmenin Konusu

1.1. İşbu Sözleşmenin konusu, Telif Hakkı Sahibi tarafından Kullanıcıya verilen Yazılımın kullanım hakkı olacaktır. Bu hak, bu Sözleşmede daha ayrıntılı olarak tanımlanan şartlar ve koşullar kapsamında verilmektedir.

1.2. Mevcut Sözleşmenin tüm şart ve koşulları, Yazılımın tamamını ve ayrıca tüm bileşenlerini kapsayacaktır.

1.3. Mevcut Sözleşme, Yazılım üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı vermez. Verilen haklar yalnızca Yazılımı, mevcut Lisansta daha ayrıntılı olarak tanımlandığı şekilde, Lisans Sözleşmesinde belirtilen bir alan adı altında kullanma haklarıyla sınırlı olacaktır.

2. Telif hakkı

2.1. LAMBERMONT LIMITED, kaynak kodu, tüm belgeler ve diğer materyaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yazılımla ilgili tüm mülkiyet, yazar ve telif haklarının tek sahibi olacaktır.

2.2. Kullanıcı, Yazılımın kaynak kodunda yer alan telif hakkı bildirimlerini, ticari marka bilgilerini ve diğer telif hakkı göstergelerini ve diğer hakları kaldıramaz, gizleyemez veya değiştiremez.

2.3. Yazılımın kullanımıyla ilgili olarak telif haklarının veya diğer hakların ihlal edildiği tespit edilirse, söz konusu ihlal, yürürlükteki geçerli yasalar uyarınca takip edilecektir.

3. Ücretli Lisans koşulları

3.1. Ücretli Lisans koşullarına göre Kullanıcı aşağıdaki haklara sahiptir:
a) Yazılımın 1 (bir) kopyasını işbu Lisansta belirtilen alan adı altında kullanın;
b) Kullanıcıya Yazılımın kaynak koduna erişim hakkı verilmişse Yazılımı değiştirmek ve/veya diğer yazılım ürünleriyle entegre etmek;
c) Kullanıcı ile Telif Hakkı Sahibi arasındaki ticari anlaşmaya uygun olarak lisans haklarını başka kişilere devretmek, alan adını değiştirmek, diğer ek hizmetleri kullanmak;
d) Telif Hakkı Sahibinin mevcut müşteri destek politikalarında tanımlandığı şekilde, Telif Hakkı Sahibinin sorun bildirim sistemi aracılığıyla teknik destek alın;
e) Telif Hakkı Sahibinin mevcut güncelleme politikaları tarafından tanımlandığı şekilde Yazılım güncellemelerini alın.

3.2. Mevcut Ücretli Lisans kapsamında Kullanıcının şunları yapmasına izin verilmez:
a) Yazılımı mevcut Lisansta belirtilmeyen alan adları altında kullanmak;
b) Yazılımı ve onun tüm parçalarını ve bileşenlerini kopyalayıp dağıtabilirsiniz;
c) Yazılımı yasa dışı içerik dağıtmak için kullanmak;
d) Yazılımı çocuk pornografisi, nefret dolu, şiddet içeren, hayvanlarla cinsel ilişki, tecavüz, ölüm, kaprografi, ayrımcı içerik veya reşit olmayanların haklarını ihlal eden içerik dağıtmak için kullanmak;
e) Kodlanmış dosyaların sağlanması halinde, kod çözme ve/veya kaynak koda dönüştürme girişimleri de dahil olmak üzere, mevcut Lisansın koşullarını teknik olarak ihlal etmek.

3.3. Diğer Koşullar:
a) Yazılım yalnızca Yazılımın gereklilikleriyle tam uyumlu bir sunucuya kurulabilir ve kurulacaktır;
b) İlk kurulum ve sonraki kurulumlar, mevcut fiyatlandırma politikalarına uygun olarak Telif Hakkı Sahibi tarafından gerçekleştirilir;
c) Lisanslı alan adının kurulumu, değiştirilmesi, lisansın başka kişilere devredilmesi, farklı ücretlendirme planına geçilmesi, güncellemeler ve diğer ek hizmetler 3 iş günü içerisinde (1 iş günü) sağlanmaktadır. çoğu durumda gün), bu tür hizmetler için ödemenin tamamen alındığı ve bu tür hizmetlerin sağlanması için gerekli tüm ayrıntıların ve bilgilerin Kullanıcı tarafından sağlandığı günden başlayarak;
d) Lisans aktarımı, yazılımın sunucuya yüklenmesi veya yazılımın ve kurulum talimatlarının bulunduğu arşivin istemciye aktarılmasıyla gerçekleşir. Bundan sonra lisanslı alan adı yalnızca lisanslı alan adı değiştirme hizmeti aracılığıyla değiştirilebilir. Ücretler uygulanır.
e) Kullanıcı tarafından gerekli bilgilerin sağlanmaması nedeniyle meydana gelen çalışma gecikmelerinden veya Kullanıcı donanımında herhangi bir teknik sorun ortaya çıkmasından dolayı Telif Hakkı Sahibi sorumlu tutulamaz;
f) Telif Hakkı Sahibi, geçmişte Lisans koşullarını ihlal ettiği bilinen veya bu tür bir ihlalin planlandığına dair makul delillerin mevcut olduğu bilinen taraflara Lisans verilmesini reddetme hakkını saklı tutar.

4. Kira lisans koşulları

a) Ruhsatın kira süresi, kiranın alındığı tarihten itibaren başlar ve bir ay içinde sona erer. Kira süresini uzatmak için yeni bir dönem ödemeniz gerekir. Yenilemeler önceki lisans döneminin bitiş tarihinden itibaren başlar.
b) Ücretli lisansın tüm kuralları ve koşulları, kiralama lisansı döneminin tamamı için geçerlidir.
c) Kullanıcı, ücretli lisansa geçiş yapma hakkına sahiptir. Kira süresi boyunca herhangi bir zamanda ücretli lisans, tüm ücretini ödeyerek.
d) Kira lisansının süresi dolduktan sonra müşteri, kira lisansını yenilemeli veya ücretli bir lisansa yükseltmelidir veya yazılımın tüm bileşenlerini sunucudan kaldırın.
e) Hak sahibi, lisansın kiralama süresinin sona ermesi durumunda Yazılım Ürününün çalışmasını engelleme veya askıya alma hakkına sahiptir. ve kira süresinin uzatılmasına ilişkin ödeme yapılmaz.

5. Garantiler

5.1. Telif Hakkı Sahibi, Yazılımın, Yazılımla birlikte verilen belgelerde açıklandığı şekilde çalışacağını garanti eder. Kullanıcı, satın aldığı Yazılıma ilişkin güncel teknik destek politikalarına uygun olarak gerektiğinde teknik destek alabilir. Yazılım 'olduğu gibi' sağlanmaktadır ve mevcut garantiler ve beyanlar, Yazılımın hatasız ve/veya kesintisiz çalıştığı veya tüm hataların Telif Hakkı Sahibi tarafından düzeltildiği anlamına gelmez.

5.2. Doğrudan ve dolaylı kayıp ve zararlar da dahil olmak üzere Kullanıcının uğrayacağı zararların niteliği ve nedenleri ne olursa olsun, Telif Hakkı Sahibi, Kullanıcının Lisans için ödediği ücretten fazla sorumlu tutulamaz.

6. Geri ödemeler

6.1. Geri ödeme yapılmaz; bunun yerine Kullanıcının, Telif Hakkı Sahibi ile ticari bir anlaşma yapmadan önce, tam teknik destek, kapsamlı açıklama ve belgeler, demo web siteleri, sunucu gereksinimleri ve Yazılım ve kullanımına ilişkin diğer tüm ayrıntılar gibi kamuya açık tüm bilgileri incelemesi tavsiye edilir.

7. Süre ve Fesih

7.1. Bu Anlaşma feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Kullanıcı, Yazılımı ve onun tüm yedek kopyalarını, değişikliklerini ve bileşenlerini kaldırarak sözleşmeyi istediği zaman feshedebilir. Mevcut Sözleşmenin herhangi bir koşulunun ihlal edilmesi durumunda, Sözleşme Telif Hakkı Sahibi tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak feshedilebilir.

8. Diğer Koşullar

8.1. Telif Hakkı Sahibi, Yazılım kullanılarak oluşturulan herhangi bir web sitesine hiperlinkleri kendi pazarlama amaçları doğrultusunda kullanma hakkını saklı tutar.

8.2. KVS video oynatıcı kaynak kodu Kullanıcıya sunulmamaktadır.

Yepyeni KVS 6.2.0 burada Hemen Sipariş Ver