Kernel Video Sharing (KVS)

acord de licență pentru utilizatorul final

Prezentul acord este un acord legal încheiat de dvs., fie ca persoană fizică, fie ca întreprindere, denumit în continuare Utilizator, și proprietarii software-ului Kernel Video Sharing, denumit în continuare Deținătorul drepturilor de autor. Prezentul Acord va fi considerat în vigoare și pe deplin acceptat de dvs., Utilizatorul, imediat ce transferați plata licenței software în contul Deținătorului drepturilor de autor sau efectuați plata licenței software în orice alt mod sau începeți să utilizați Software-ul. Vă rugăm să studiați termenii și condițiile acestui Acord înainte de orice utilizare a Software-ului. Dacă nu sunteți de acord să fiți legat de cel puțin una dintre condițiile prezentului Acord, nu aveți voie să utilizați software-ul în niciun fel posibil.

Acordul de licență va fi considerat ca fiind în vigoare de îndată ce îl acceptați; Acordul va rămâne în vigoare atâta timp cât Utilizatorul continuă să folosească Software-ul.

1. Obiectul acordului

1.1. Subiectul prezentului Acord va fi dreptul de a utiliza Software-ul acordat Utilizatorului de către Deținătorul drepturilor de autor. Acest drept este acordat în conformitate cu termenii și condițiile definite în continuare în prezentul Acord.

1.2. Toți termenii și condițiile prezentului Acord vor acoperi Software-ul ca întreg și toate componentele sale.

1.3. Prezentul Acord nu va acorda niciun drept de proprietate asupra Software-ului. Drepturile acordate vor fi limitate numai la drepturile de utilizare a Software-ului, așa cum sunt definite în continuare în prezenta Licență, sub un nume de domeniu specificat în Acordul de Licență.

2. Drepturi de autor

2.1. LAMBERMONT LIMITED va fi unicul proprietar al tuturor și oricăror drepturi de proprietate, autor și drepturi de autor cu privire la Software, inclusiv, dar fără a se limita la codul sursă, orice documentație și alte materiale.

2.2. Utilizatorul nu poate elimina, ascunde sau modifica toate notificările privind drepturile de autor, informațiile privind mărcile comerciale și orice alte indicații privind drepturile de autor și alte drepturi conținute în codul sursă al Software-ului.

2.3. Dacă se constată o încălcare a drepturilor de autor sau a oricăror alte drepturi cu privire la utilizarea Software-ului, o astfel de încălcare va fi persecutată în conformitate cu legile aplicabile în vigoare.

3. Condiții de licență plătită

3.1. În conformitate cu condițiile Licenței cu plată, Utilizatorul are dreptul de a:
a) Utilizați 1 (o) copie a Software-ului sub numele de domeniu specificat în prezenta Licență;
b) Modificarea Software-ului și/sau integrarea acestuia cu alte produse software, dacă Utilizatorului i se acordă dreptul de a accesa codul sursă al Software-ului;
c) Transferați drepturile de licență către alte părți, schimbați numele domeniului, utilizați alte servicii suplimentare în conformitate cu acordul comercial dintre Utilizator și Deținătorul drepturilor de autor;
d) Primiți asistență tehnică prin sistemul de bilete de probleme al deținătorului drepturilor de autor, așa cum este definit de politicile actuale de asistență pentru clienți ale deținătorului drepturilor de autor;
e) Primiți actualizări ale Software-ului, așa cum sunt definite de politicile actuale de actualizare ale Deținătorului drepturilor de autor.

3.2. În conformitate cu prezenta Licență plătită, Utilizatorului nu i se permite:
a) Utilizați Software-ul sub nume de domenii nespecificate în prezenta Licență;
b) Copiați și distribuiți Software-ul și toate părțile și componentele acestuia;
c) Utilizați Software-ul pentru a distribui conținut ilegal;
d) Utilizați Software-ul pentru a distribui pornografie infantilă, ură, violentă, bestialitate, viol, moarte, caprografie, conținut discriminator sau conținut care încalcă drepturile minorilor;
e) Încălcarea tehnică a condițiilor prezentei Licențe, inclusiv orice încercări de decodare și/sau decompilare a fișierelor codificate, dacă sunt furnizate astfel de fișiere.

3.3. Alte conditii:
a) Software-ul poate și va fi instalat numai pe un server care este pe deplin în conformitate cu cerințele Software-ului;
b) Instalarea inițială și orice instalare ulterioară sunt efectuate de către Deținătorul drepturilor de autor în conformitate cu politicile actuale de preț;
c) Instalarea, schimbarea numelui de domeniu licențiat, transferul licenței către alte părți, trecerea la un alt plan de prețuri, actualizările și alte servicii suplimentare sunt furnizate în termen de 3 zile lucrătoare (1 lucrătoare). zi în majoritatea cazurilor), începând cu ziua în care plata pentru astfel de servicii a fost primită integral și toate detaliile și informațiile necesare pentru a furniza astfel de servicii au fost furnizate de către Utilizator;
d) Transferul de licență are loc atunci când software-ul este instalat pe server sau arhiva cu software-ul și instrucțiunile de instalare este transferată către client. În continuare, numele de domeniu licențiat poate fi schimbat numai prin serviciul de schimbare a numelui de domeniu licențiat. Se aplică taxe.
e) Deținătorul drepturilor de autor nu va fi responsabil pentru eventualele întârzieri în funcționare care apar din cauza lipsei informațiilor solicitate furnizate de Utilizator sau în cazul în care apar probleme tehnice la hardware-ul Utilizatorului;
f) Deținătorul drepturilor de autor își rezervă dreptul de a refuza acordarea Licenței părților despre care se știe că au încălcat condițiile Licenței în trecut sau dacă există dovezi rezonabile că o astfel de încălcare este planificată.

4. Condiții licență de închiriere

a) Perioada de închiriere a licenței începe de la data primirii chiriei și se termină într-o lună. Pentru a prelungi perioada de închiriere, trebuie să plătiți o nouă perioadă. Reînnoirile încep de la data de încheiere a perioadei anterioare de licență.
b) Toate regulile și condițiile licenței plătite se aplică pentru întreaga perioadă a licenței de închiriere.
c) Utilizatorul are dreptul de a trece la un licență plătită în orice moment în timpul perioadei de închiriere, plătind costul integral.
d) După expirarea licenței de închiriere, clientul trebuie să reînnoiască licența de închiriere sau să treacă la o licență plătită sau eliminați toate componentele software-ului de pe server.
e) Titularul dreptului are dreptul de a bloca sau suspenda activitatea produsului software în cazul în care perioada de închiriere a licenței este încheiată iar plata pentru prelungirea perioadei de închiriere nu se face.

5. Garantii

5.1. Deținătorul drepturilor de autor garantează că Software-ul va funcționa așa cum este descris în documentația furnizată împreună cu Software-ul. Atunci când este necesar, Utilizatorul poate primi asistență tehnică în conformitate cu politicile actuale de asistență tehnică referitoare la Software-ul pe care Utilizatorul l-a achiziționat. Software-ul este furnizat „ca atare”, iar prezentele garanții și declarații nu vor implica funcționarea ireproșabilă și/sau neîntreruptă a Software-ului sau corectarea tuturor erorilor de către Deținătorul drepturilor de autor.

5.2. Indiferent de natura și motivele pagubelor suferite Utilizatorului, inclusiv pierderile directe și indirecte și daunele, Deținătorul drepturilor de autor nu va fi responsabil pentru mai mult decât taxa plătită de Utilizator pentru Licență.

6. Rambursări

6.1. Nu se oferă rambursări; În schimb, Utilizatorul este sfătuit să studieze toate informațiile disponibile public înainte de a încheia un acord comercial cu Deținătorul drepturilor de autor, cum ar fi asistență tehnică completă, descriere și documentație extinsă, site-uri web demonstrative, cerințe de server și toate celelalte detalii referitoare la Software și utilizarea acestuia.

7. Durata si Incetare

7.1. Prezentul acord va fi în vigoare până la reziliere. Utilizatorul poate rezilia contractul în orice moment prin eliminarea Software-ului și a tuturor copiilor de rezervă, modificări și componente ale acestuia. Acordul poate fi reziliat de către Deținătorul drepturilor de autor, la discreția sa, dacă se constată o încălcare a oricăror condiții din prezentul Acord.

8. Alte Conditii

8.1. Deținătorul drepturilor de autor își rezervă dreptul de a utiliza hyperlinkuri către orice site-uri web create folosind Software-ul în propriile sale scopuri de marketing.

8.2. Codul sursă al playerului video KVS nu este pus la dispoziția Utilizatorului.

Noul KVS 6.2.0 este aici Comanda acum