Kernel Video Sharing (KVS)

licenčna pogodba za končnega uporabnika

Ta pogodba je pravna pogodba, ki ste jo sklenili vi, bodisi kot zasebnik ali kot podjetje, v nadaljevanju uporabnik, in lastniki programske opreme Kernel Video Sharing, v nadaljevanju imetnik avtorskih pravic. Ta pogodba se šteje za veljavno in jo vi, uporabnik, v celoti sprejmete takoj, ko nakažete plačilo licence za programsko opremo na račun imetnika avtorskih pravic ali izvedete plačilo licence za programsko opremo na kakršen koli drug način ali začnete uporabljati programsko opremo. Pred kakršno koli uporabo programske opreme preučite določila in pogoje te pogodbe. Če se ne strinjate, da vas zavezuje vsaj eden od pogojev te pogodbe, vam programske opreme ni dovoljeno uporabljati na noben način.

Licenčna pogodba začne veljati takoj, ko jo sprejmete; pogodba ostane v veljavi, dokler uporabnik uporablja programsko opremo.

1. Predmet pogodbe

1.1. Predmet te pogodbe je pravica do uporabe programske opreme, ki jo uporabniku podeli imetnik avtorskih pravic. Ta pravica je podeljena pod pogoji, opredeljenimi v tej pogodbi.

1.2. Vsa določila in pogoji te pogodbe zajemajo programsko opremo kot celoto ter vse in morebitne njene komponente.

1.3. Ta pogodba ne podeljuje lastninskih pravic nad programsko opremo. Podeljene pravice so omejene le na pravice do uporabe programske opreme, kot je opredeljeno v nadaljevanju te licence, pod imenom domene, navedenim v licenčni pogodbi.

2. Avtorske pravice

2.1. LAMBERMONT LIMITED bo edini lastnik vseh lastniških, avtorskih in avtorskih pravic v zvezi s programsko opremo, vključno z, vendar ne omejeno na izvorno kodo, katero koli dokumentacijo in drugim gradivom.

2.2. Uporabnik ne more odstraniti, zakriti ali spremeniti nobenih in vseh obvestil o avtorskih pravicah, informacij o blagovnih znamkah in drugih znakov avtorskih in drugih pravic, ki jih vsebuje izvorna koda programske opreme.

2.3. Če se ugotovi kršitev avtorskih ali drugih pravic v zvezi z uporabo programske opreme, se taka kršitev preganja v skladu z veljavno veljavno zakonodajo.

3. Plačljivi licenčni pogoji

3.1. Uporabnik ima v skladu s pogoji Plačljive licence pravico do:
a) Uporabite 1 (eno) kopijo programske opreme pod imenom domene, navedenim v tej licenci;
b) Spremeniti programsko opremo in/ali jo integrirati z drugimi izdelki programske opreme, če je uporabniku podeljena pravica do dostopa do izvorne kode programske opreme;
c) Prenos licenčnih pravic na druge osebe, sprememba imena domene, uporaba drugih dodatnih storitev v skladu s komercialnim dogovorom med uporabnikom in imetnikom avtorskih pravic;
d) Prejmite tehnično podporo prek sistema prijav težav imetnika avtorskih pravic, kot je opredeljeno v trenutni politiki podpore strankam imetnika avtorske pravice;
e) Prejemajte posodobitve programske opreme, kot je opredeljeno v trenutnih pravilnikih o posodobitvah imetnika avtorskih pravic.

3.2. V skladu s to plačljivo licenco uporabniku ni dovoljeno:
a) uporabljati programsko opremo pod imeni domen, ki niso navedena v tej licenci;
b) Kopirati in distribuirati programsko opremo ter katere koli in vse njene dele in komponente;
c) uporabljati programsko opremo za distribucijo nezakonite vsebine;
d) Uporaba programske opreme za distribucijo otroške pornografije, sovražne, nasilne, bestialistične, posilstva, smrti, kaprografije, diskriminatorne vsebine ali vsebine, ki krši pravice mladoletnikov;
e) Tehnično kršiti pogoje te licence, vključno s kakršnimi koli poskusi dekodiranja in/ali deprevajanja kodiranih datotek, če so takšne datoteke na voljo.

3.3. Drugi pogoji:
a) Programska oprema se lahko in bo nameščena samo na strežnik, ki je v celoti skladen z zahtevami programske opreme;
b) Začetno namestitev in morebitne nadaljnje namestitve izvede imetnik avtorskih pravic v skladu z veljavno cenovno politiko;
c) Namestitev, sprememba licenčnega imena domene, prenos licence na druge osebe, prehod na drug cenovni paket, posodobitve in druge dodatne storitve so na voljo v 3 delovnih dneh (1 posel dan v večini primerov), ki se začne na dan, ko je bilo plačilo za takšne storitve v celoti prejeto in je uporabnik predložil vse potrebne podrobnosti in informacije, potrebne za zagotavljanje takih storitev;
d) Prenos licence se zgodi, ko je programska oprema nameščena na strežniku ali ko se arhiv s programsko opremo in navodili za namestitev prenese na odjemalca. V nadaljevanju je licenčno ime domene mogoče spremeniti le prek storitve za spremembo licenčnega imena domene. Zaračunajo se stroški.
e) Imetnik avtorskih pravic ni odgovoren za morebitne zamude pri delovanju, ki nastanejo zaradi pomanjkanja zahtevanih informacij, ki jih posreduje uporabnik, ali v primeru kakršnih koli tehničnih težav na strojni opremi uporabnika;
f) Imetnik avtorskih pravic si pridržuje pravico, da zavrne podelitev licence osebam, za katere je znano, da so v preteklosti kršile pogoje licence, ali če obstajajo utemeljeni dokazi, da je taka kršitev načrtovana.

4. Pogoji licence za najem

a) Obdobje najema licence začne teči z dnem prejema najemnine in se konča v enem mesecu. Za podaljšanje obdobja najema morate plačati novo obdobje. Podaljšanja se začnejo od datuma konca prejšnjega licenčnega obdobja.
b) Vsa pravila in pogoji plačljive licence veljajo za celotno obdobje najema licence.
c) Uporabnik ima pravico preklopiti na plačano licenco kadar koli med obdobjem najema, pri čemer plačate njene celotne stroške.
d) Po poteku licence za najem mora stranka obnoviti licenco za najem ali nadgraditi na plačljivo licenco, ali odstraniti vse komponente programske opreme s strežnika.
e) Imetnik pravic ima pravico blokirati ali začasno ustaviti delovanje programskega izdelka v primeru, da se obdobje zakupa licence prekine in plačilo za podaljšanje najemne dobe ni izvedeno.

5. Garancije

5.1. Imetnik avtorskih pravic jamči, da bo programska oprema delovala, kot je opisano v dokumentaciji, ki je priložena programski opremi. Po potrebi lahko uporabnik prejme tehnično podporo v skladu z veljavnimi pravilniki o tehnični podpori glede programske opreme, ki jo je kupil uporabnik. Programska oprema je na voljo 'takšna, kot je' in sedanje garancije in izjave ne pomenijo brezhibnega in/ali neprekinjenega delovanja programske opreme ali popravka vseh napak s strani imetnika avtorskih pravic.

5.2. Ne glede na naravo in razloge za škodo, povzročeno uporabniku, vključno z neposrednimi in posrednimi izgubami in škodo, imetnik avtorskih pravic ni odgovoren za več kot znesek, ki ga je uporabnik plačal za licenco.

6. Povračila

6.1. Povračila niso na voljo; namesto tega se uporabniku svetuje, da pred sklenitvijo komercialne pogodbe z imetnikom avtorskih pravic preuči vse javno dostopne informacije, kot so popolna tehnična podpora, obsežen opis in dokumentacija, predstavitvena spletna mesta, zahteve strežnika in vse druge podrobnosti v zvezi s programsko opremo in njeno uporabo.

7. Trajanje in odpoved

7.1. Ta sporazum velja do prenehanja. Uporabnik lahko kadar koli prekine pogodbo tako, da odstrani programsko opremo in vse njene varnostne kopije, spremembe in komponente. Imetnik avtorskih pravic lahko odpove pogodbo po lastni presoji, če se ugotovi kršitev katerega koli od pogojev te pogodbe.

8. Drugi pogoji

8.1. Imetnik avtorskih pravic si pridržuje pravico do uporabe hiperpovezav do katerih koli spletnih mest, ustvarjenih z uporabo programske opreme za lastne marketinške namene.

8.2. Izvorna koda video predvajalnika KVS uporabniku ni na voljo.

Povsem nov KVS 6.2.0 je tukaj Naroči zdaj