Kernel Video Sharing (KVS)

соңғы пайдаланушының лицензиялық келісімі

Осы Келісім жеке тұлға немесе бизнес ретінде, әрі қарай Пайдаланушы деп аталатын және Kernel Video Sharing бағдарламалық құралының иелері, әрі қарай Авторлық құқық иесі деп аталатын заңды келісім болып табылады. Бағдарламалық жасақтама лицензиясының төлемін Авторлық құқық иеленушінің есептік жазбасына аударған кезде немесе бағдарламалық құрал лицензиясының төлемін кез келген басқа жолмен жүзеге асырған кезде немесе Бағдарламалық құралды пайдалануды бастағанда, осы Келісім сіз, Пайдаланушы тарапынан күшіне енеді және толығымен қабылданды деп есептеледі. Бағдарламаны кез келген пайдаланбас бұрын осы Келісімнің шарттарымен танысыңыз. Егер сіз осы Келісімнің ең болмағанда бір шарттарымен байланысты болуға келіспесеңіз, сізге бағдарламалық құралды кез келген ықтимал жолмен пайдалануға рұқсат етілмейді.

Лицензиялық келісім сіз оны қабылдағаннан кейін күшіне енген болып саналады; Келісім Пайдаланушы Бағдарламаны пайдалануды жалғастырғанға дейін күшінде болады.

1. Келісім-шарттың тақырыбы

1.1. Осы Келісімнің мәні Авторлық құқық иесі пайдаланушыға берген Бағдарламаны пайдалану құқығы болып табылады. Бұл құқық осы Келісімде әрі қарай айқындалған шарттар мен талаптарға сәйкес беріледі.

1.2. Осы Келісімнің барлық шарттары мен шарттары бағдарламалық құралды тұтастай алғанда және оның барлық құрамдас бөліктерін қамтиды.

1.3. Осы Келісім бағдарламалық құралға меншік құқығын бермейді. Берілген құқықтар тек Лицензиялық келісімде көрсетілген домендік атаумен осы Лицензияда әрі қарай анықталған бағдарламалық құралды пайдалану құқықтарымен шектеледі.

2. Авторлық құқық

2.1. LAMBERMONT LIMITED бағдарламалық құралға қатысты барлық және кез келген меншіктің, автордың және авторлық құқықтардың, соның ішінде бастапқы кодты, кез келген және барлық құжаттаманы және басқа материалдарды қоса, бірақ онымен шектелмей жалғыз иесі болады.

2.2. Пайдаланушы бағдарламалық құралдың бастапқы кодындағы кез келген және барлық авторлық құқық ескертулерін, сауда белгісі туралы ақпаратты және авторлық құқық пен басқа құқықтардың кез келген басқа белгілерін жоя, жасыра немесе өзгерте алмайды.

2.3. Бағдарламалық құралды пайдалануға қатысты авторлық құқықтардың немесе басқа құқықтардың бұзылуы анықталса, мұндай бұзушылық қолданыстағы заңдарға сәйкес қудаланады.

3. Ақылы лицензия шарттары

3.1. Ақылы лицензия шарттарына сәйкес Пайдаланушы мыналарға құқылы:
a) Осы Лицензияда көрсетілген домендік атаумен Бағдарламалық қамтамасыз етудің 1 (бір) көшірмесін пайдалану;
b) Бағдарламалық құралды өзгерту және/немесе оны басқа бағдарламалық өнімдермен біріктіру, егер Пайдаланушыға Бағдарламалық қамтамасыз етудің бастапқы кодына қол жеткізу құқығы берілген болса;
c) Лицензия құқықтарын басқа тұлғаларға беру, домендік атауды өзгерту, Пайдаланушы мен Авторлық құқық иеленушісі арасындағы коммерциялық келісімге сәйкес басқа қосымша қызметтерді пайдалану;
d) Авторлық құқық иесінің ағымдағы тұтынушыларды қолдау саясатымен анықталғандай, Авторлық құқық иесінің ақаулық билеттері жүйесі арқылы техникалық қолдау алу;
e) Авторлық құқық иесінің ағымдағы жаңарту саясаттарымен анықталған Бағдарламалық құралдың жаңартуларын алыңыз.

3.2. Осы Ақылы лицензия бойынша Пайдаланушыға:
a) Бағдарламаны осы Лицензияда көрсетілмеген домен атауларымен пайдалану;
b) Бағдарламалық құралды және оның кез келген және барлық бөліктері мен құрамдастарын көшіру және тарату;
c) Заңсыз мазмұнды тарату үшін бағдарламалық құралды пайдалану;
d) Бағдарламаны балалар порнографиясын, өшпенділік, зорлық-зомбылық, хайуандық, зорлау, өлім, капрография, кемсітетін мазмұнды немесе кәмелетке толмағандардың құқықтарын бұзатын мазмұнды тарату үшін пайдалану;
e) Осы Лицензияның шарттарын техникалық бұзу, соның ішінде кодталған файлдарды декодтау және/немесе декомпиляциялау әрекеттері, егер мұндай файлдар берілген болса.

3.3. Басқа шарттар:
a) Бағдарламалық құрал тек Бағдарламалық жасақтаманың талаптарына толық сәйкес келетін серверде ғана орнатылуы мүмкін және орнатылады;
b) Бастапқы орнатуды және кез келген келесі орнатуларды ағымдағы баға саясатына сәйкес Авторлық құқық иесі жүзеге асырады;
c) Орнату, лицензияланған домен атауын өзгерту, лицензияны басқа тұлғаларға беру, басқа баға жоспарына ауысу, жаңартулар және басқа да қосымша қызметтер 3 жұмыс күні ішінде көрсетіледі (1 бизнес). күн көп жағдайда), мұндай қызметтер үшін төлем толығымен алынған және Пайдаланушы осындай қызметтерді көрсету үшін қажетті барлық қажетті мәліметтер мен ақпаратты берген күннен бастап;
d) Лицензияны беру бағдарламалық құрал серверде орнатылғанда немесе бағдарламалық құрал мен орнату нұсқаулары бар мұрағат клиентке тасымалданғанда орын алады. Бұдан әрі лицензияланған домен атауын тек лицензияланған домен атауын өзгерту қызметі арқылы өзгертуге болады. Төлемдер алынады.
e) Авторлық құқық иеленушісі Пайдаланушы ұсынатын қажетті ақпараттың болмауына байланысты немесе Пайдаланушының аппараттық құралында қандай да бір техникалық мәселелер туындаған жағдайда жұмыстың кез келген кідірістері үшін жауапты емес;
f) Авторлық құқық иеленушісі Лицензия шарттарын бұрын бұзғаны белгілі тараптарға Лицензия беруден бас тарту құқығын өзіне қалдырады немесе мұндай бұзушылықтың жоспарланғаны туралы дәлелді дәлелдер болса.

4. Жалға алу лицензиясының шарттары

a) Лицензияны жалға алу мерзімі жалдау ақысын алған күннен басталып, бір айдан кейін аяқталады. Жалдау мерзімін ұзарту үшін жаңа мерзім төлеу керек. Жаңартулар алдыңғы лицензия кезеңінің аяқталу күнінен басталады.
b) Ақылы лицензияның барлық ережелері мен шарттары жалға алу лицензиясының бүкіл мерзіміне қолданылады.
c) Пайдаланушы келесіге ауысуға құқылы. Жалға алу мерзімінің кез келген уақытында оның толық құнын төлей отырып, ақылы лицензия.
d) Жалдау лицензиясының мерзімі аяқталғаннан кейін клиент жалға алу лицензиясын жаңартуы немесе ақылы лицензияға жаңартуы керек немесе бағдарламалық құралдың барлық құрамдастарын серверден алып тастау.
e) Құқық иесі лицензияны жалға алу мерзімі тоқтатылған жағдайда Бағдарламалық құрал өнімінің жұмысын блоктауға немесе тоқтата тұруға құқылы. және жалдау мерзімін ұзартқаны үшін төлем жүргізілмейді.

5. Кепілдіктер

5.1. Авторлық құқық иесі Бағдарламалық құралдың Бағдарламамен бірге берілген құжаттамада сипатталғандай жұмыс істейтініне кепілдік береді. Қажет болған жағдайда Пайдаланушы Пайдаланушы сатып алған бағдарламалық құралға қатысты ағымдағы техникалық қолдау саясаттарына сәйкес техникалық қолдау ала алады. Бағдарламалық құрал «сол қалпында» берілген және осы кепілдіктер мен ұсынымдар Бағдарламаның ақаусыз және/немесе үзіліссіз жұмыс істеуін немесе Авторлық құқық иесінің барлық қателерді түзетуін білдірмейді.

5.2. Пайдаланушыға келтірілген залалдардың сипаты мен себептеріне қарамастан, оның ішінде тікелей және жанама жоғалтулар мен залалдар, Авторлық құқық иеленушісі Лицензия үшін Пайдаланушы төлеген төлемнен асатын төлем үшін жауапты болмайды.

6. Қайтарулар

6.1. Ақшаны қайтару ұсынылмайды; оның орнына Пайдаланушыға Авторлық құқық иесімен коммерциялық келісім жасамас бұрын, толық техникалық қолдау, кең сипаттама және құжаттама, демонстрациялық веб-сайттар, сервер талаптары және Бағдарламалық қамтамасыз ету мен оны пайдалануға қатысты барлық басқа мәліметтер сияқты жалпыға қолжетімді ақпаратты зерттеу ұсынылады.

7. Мерзімі және тоқтатылуы

7.1. Осы Келісім бұзылғанға дейін күшінде болады. Пайдаланушы Бағдарламаны және оның барлық сақтық көшірмелерін, өзгертулерін және құрамдастарын жою арқылы келісімді кез келген уақытта бұза алады. Осы Келісімнің кез келген талаптарының бұзылғаны анықталған жағдайда, Шартты Авторлық құқық иесі өз қалауы бойынша бұзуы мүмкін.

8. Басқа шарттар

8.1. Авторлық құқық иесі өзінің маркетингтік мақсаттары үшін Бағдарламалық құралды пайдаланып жасалған кез келген веб-сайттарға гиперсілтемелерді пайдалану құқығын өзіне қалдырады.

8.2. KVS бейне ойнатқышының бастапқы коды Пайдаланушыға қолжетімді емес.

Жаңа KVS 6.2.0 осында Қазір тапсырыс беріңіз