ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

ข้อตกลงปัจจุบันเป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่คุณทำขึ้น ไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือในฐานะธุรกิจ ซึ่งเรียกเพิ่มเติมว่าผู้ใช้ และเจ้าของซอฟต์แวร์ Kernel Video Sharing หรือเรียกเพิ่มเติมว่าผู้ถือลิขสิทธิ์ ข้อตกลงปัจจุบันจะถือว่ามีผลบังคับใช้และยอมรับโดยคุณซึ่งเป็นผู้ใช้ ทันทีที่คุณโอนการชำระเงินค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ไปยังบัญชีของผู้ถือลิขสิทธิ์ หรือชำระเงินค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ด้วยวิธีอื่นใด หรือเริ่มใช้ซอฟต์แวร์ โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ก่อนที่จะใช้ซอฟต์แวร์ หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบันอย่างน้อยหนึ่งข้อ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ในทางที่เป็นไปได้

ข้อตกลงใบอนุญาตจะถือว่ามีผลทันทีที่คุณยอมรับ ข้อตกลงจะมีผลบังคับตราบเท่าที่ผู้ใช้ยังคงใช้ซอฟต์แวร์อยู่

1. หัวข้อของข้อตกลง

1.1. หัวข้อของข้อตกลงปัจจุบันคือสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ผู้ถือลิขสิทธิ์มอบให้แก่ผู้ใช้ สิทธิ์นี้ได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เพิ่มเติมในข้อตกลงนี้

1.2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงปัจจุบันจะครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์โดยรวมและส่วนประกอบทั้งหมดด้วย

1.3. ข้อตกลงปัจจุบันจะไม่ให้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ใด ๆ สิทธิ์ที่ได้รับจะถูกจำกัดเฉพาะสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ตามที่กำหนดไว้เพิ่มเติมในใบอนุญาตปัจจุบันภายใต้ชื่อโดเมนที่ระบุไว้ในข้อตกลงใบอนุญาต

2. ลิขสิทธิ์

2.1. LAMBERMONT LIMITED จะเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในความเป็นเจ้าของ ผู้เขียน และลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอร์สโค้ด เอกสารใดๆ และทั้งหมด และเนื้อหาอื่นๆ

2.2. ผู้ใช้ไม่สามารถลบ ปิดบัง หรือแก้ไขประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ข้อมูลเครื่องหมายการค้า และข้อบ่งชี้อื่นใดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่นใดที่มีอยู่ในซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์

2.3. หากพบการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานซอฟต์แวร์ การละเมิดดังกล่าวจะถูกประหัตประหารภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

3. เงื่อนไขใบอนุญาตแบบชำระเงิน

3.1. ตามเงื่อนไขของใบอนุญาตแบบชำระเงิน ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะ:
a) ใช้สำเนาซอฟต์แวร์ 1 (หนึ่ง) ชุดภายใต้ชื่อโดเมนที่ระบุในใบอนุญาตปัจจุบัน
b) แก้ไขซอฟต์แวร์และ/หรือรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อื่นๆ หากผู้ใช้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์
c) โอนสิทธิ์ใบอนุญาตไปยังบุคคลอื่น เปลี่ยนชื่อโดเมน ใช้บริการเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามข้อตกลงทางการค้าระหว่างผู้ใช้และผู้ถือลิขสิทธิ์
d) รับการสนับสนุนทางเทคนิคผ่านระบบตั๋วปัญหาของผู้ถือลิขสิทธิ์ ตามที่กำหนดโดยนโยบายการสนับสนุนลูกค้าในปัจจุบันของผู้ถือลิขสิทธิ์
e) รับการอัปเดตซอฟต์แวร์ตามที่กำหนดโดยนโยบายการอัปเดตปัจจุบันของผู้ถือลิขสิทธิ์

3.2. ภายใต้ใบอนุญาตแบบชำระเงินปัจจุบัน ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้:
ก) ใช้ซอฟต์แวร์ภายใต้ชื่อโดเมนที่ไม่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตปัจจุบัน
b) คัดลอกและแจกจ่ายซอฟต์แวร์ รวมถึงชิ้นส่วนและส่วนประกอบใดๆ และทั้งหมด;
c) ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย
d) ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเผยแพร่ภาพอนาจารของเด็ก ความเกลียดชัง ความรุนแรง การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ การข่มขืน การเสียชีวิต การปกปิด การเลือกปฏิบัติเนื้อหาหรือเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิของผู้เยาว์;
e) ละเมิดเงื่อนไขของใบอนุญาตปัจจุบันในทางเทคนิค รวมถึงความพยายามในการถอดรหัสและ/หรือถอดรหัสไฟล์ที่เข้ารหัส หากมีไฟล์ดังกล่าวมาให้

3.3. เงื่อนไขอื่นๆ:
a) ซอฟต์แวร์สามารถติดตั้งได้บนเซิร์ฟเวอร์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของซอฟต์แวร์โดยสมบูรณ์เท่านั้น
b) การติดตั้งครั้งแรกและการติดตั้งเพิ่มเติมใดๆ จะดำเนินการโดยผู้ถือลิขสิทธิ์ตามนโยบายการกำหนดราคาในปัจจุบัน
c) การติดตั้ง การเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ได้รับอนุญาต การโอนใบอนุญาตไปยังบุคคลอื่น การเปลี่ยนไปใช้แผนการกำหนดราคาอื่น การอัปเดตและบริการเพิ่มเติมอื่นๆ จะมีให้ภายใน 3 วันทำการ (1 ธุรกิจ ในกรณีส่วนใหญ่) เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการชำระเงินสำหรับบริการดังกล่าวครบถ้วน และรายละเอียดและข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่จำเป็นในการให้บริการดังกล่าวได้รับจากผู้ใช้
d) การโอนสิทธิ์การใช้งานเกิดขึ้นเมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์ หรือถ่ายโอนไฟล์เก็บถาวรที่มีซอฟต์แวร์และคำแนะนำในการติดตั้งไปยังไคลเอนต์ ต่อจากนี้ไป ชื่อโดเมนที่ได้รับใบอนุญาตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านบริการเปลี่ยนชื่อโดเมนที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น มีค่าธรรมเนียม
e) ผู้ถือลิขสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากขาดข้อมูลที่จำเป็นที่ผู้ใช้ให้มา หรือในกรณีที่เกิดปัญหาทางเทคนิคกับฮาร์ดแวร์ของผู้ใช้
f) ผู้ถือลิขสิทธิ์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้ใบอนุญาตแก่บุคคลที่ทราบว่าละเมิดเงื่อนไขของใบอนุญาตในอดีต หรือหากมีหลักฐานที่สมเหตุสมผลว่ามีการวางแผนการละเมิดดังกล่าว

4. เงื่อนไขใบอนุญาตเช่า

a) ระยะเวลาการเช่าของใบอนุญาตเริ่มต้นจากวันที่ได้รับค่าเช่าและสิ้นสุดในหนึ่งเดือน หากต้องการขยายระยะเวลาการเช่าคุณต้องชำระเงินงวดใหม่ การต่ออายุเริ่มต้นจากวันที่สิ้นสุดของระยะเวลาใบอนุญาตก่อนหน้า
b) กฎและเงื่อนไขทั้งหมดของใบอนุญาตแบบชำระเงินมีผลกับระยะเวลาใบอนุญาตเช่าทั้งหมด
c) ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนไปใช้ ใบอนุญาตแบบชำระเงินเมื่อใดก็ได้ในระหว่างระยะเวลาการเช่า โดยชำระเต็มจำนวน
d) หลังจากที่ใบอนุญาตการเช่าหมดอายุ ลูกค้าควรต่ออายุใบอนุญาตการเช่าหรืออัปเกรดเป็นใบอนุญาตแบบชำระเงิน หรือ ลบส่วนประกอบทั้งหมดของซอฟต์แวร์ออกจากเซิร์ฟเวอร์
จ) ผู้ถือสิทธิ์มีสิทธิที่จะบล็อกหรือระงับการทำงานของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ในกรณีที่ระยะเวลาการเช่าสำหรับใบอนุญาตถูกยกเลิก และไม่มีการชำระค่าขยายระยะเวลาการเช่า

5. การรับประกัน

5.1. ผู้ถือลิขสิทธิ์รับประกันว่าซอฟต์แวร์จะทำงานตามที่อธิบายไว้ในเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ เมื่อจำเป็น ผู้ใช้สามารถรับการสนับสนุนด้านเทคนิคตามนโยบายการสนับสนุนทางเทคนิคในปัจจุบันเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ซื้อ ซอฟต์แวร์มีให้ 'ตามสภาพ' และการรับประกันและการรับรองในปัจจุบันจะไม่หมายความถึงการทำงานของซอฟต์แวร์ที่ไม่มีข้อผิดพลาดและ/หรือต่อเนื่อง หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมดโดยผู้ถือลิขสิทธิ์

5.2. โดยไม่คำนึงถึงลักษณะและสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ รวมถึงความสูญเสียและความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้ถือลิขสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบเกินกว่าค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้จ่ายสำหรับใบอนุญาต

6. การคืนเงิน

6.1. ไม่มีการคืนเงิน ขอแนะนำให้ผู้ใช้ศึกษาข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมดก่อนทำข้อตกลงทางการค้ากับผู้ถือลิขสิทธิ์ เช่น การสนับสนุนทางเทคนิคเต็มรูปแบบ คำอธิบายและเอกสารประกอบที่ครอบคลุม เว็บไซต์สาธิต ข้อกำหนดของเซิร์ฟเวอร์ และรายละเอียดอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และการใช้งาน

7. ข้อกำหนดและการสิ้นสุด

7.1. ข้อตกลงปัจจุบันจะมีผลใช้บังคับจนกว่าจะสิ้นสุดลง ผู้ใช้สามารถยกเลิกข้อตกลงได้ตลอดเวลาโดยการลบซอฟต์แวร์และสำเนาสำรอง การแก้ไข และส่วนประกอบทั้งหมด ผู้ถือลิขสิทธิ์สามารถยกเลิกข้อตกลงได้ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว หากพบว่ามีการละเมิดเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงปัจจุบัน

8. เงื่อนไขอื่นๆ

8.1. ผู้ถือลิขสิทธิ์ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ใดๆ ที่สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของตนเอง

8.2. ซอร์สโค้ดของโปรแกรมเล่นวิดีโอ KVS ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ใช้

ใหม่ล่าสุด KVS 6.2.0 มาแล้ว สั่งเลย