Kernel Video Sharing (KVS)

slutbrugerlicensaftale

Denne aftale er en juridisk aftale indgået af dig, enten som privatperson eller som virksomhed, videre omtalt som brugeren, og ejerne af Kernel Video Sharing software, videre omtalt som ophavsretsindehaveren. Nærværende aftale anses for at være i kraft og fuldt ud accepteret af dig, brugeren, så snart du overfører softwarelicensbetalingen til ophavsretsindehaverens konto eller foretager softwarelicensbetalingen på anden måde eller begynder at bruge softwaren. Læs venligst vilkårene og betingelserne i denne aftale før enhver brug af softwaren. Hvis du ikke accepterer at være bundet af mindst én af betingelserne i denne aftale, har du ikke tilladelse til at bruge softwaren på nogen mulig måde.

Licensaftalen skal anses for at være gældende, så snart du accepterer den; Aftalen forbliver i kraft, så længe brugeren fortsætter med at bruge softwaren.

1. Aftalens emne

1.1. Emnet for denne aftale er retten til at bruge softwaren, som er givet til brugeren af ​​indehaveren af ​​ophavsret. Denne ret er givet i henhold til de vilkår og betingelser, der er defineret yderligere i denne aftale.

1.2. Alle vilkår og betingelser i denne aftale dækker softwaren som helhed og alle dens komponenter.

1.3. Denne aftale giver ikke nogen ejerskabsrettigheder over softwaren. De tildelte rettigheder er kun begrænset til rettighederne til at bruge softwaren som defineret nærmere i denne licens under et domænenavn, der er specificeret i licensaftalen.

2. Ophavsret

2.1. LAMBERMONT LIMITED er eneejer af alle ejerskaber, forfattere og ophavsrettigheder i forbindelse med softwaren, inklusive men ikke begrænset til kildekoden, al dokumentation og andet materiale.

2.2. Brugeren kan ikke fjerne, sløre eller ændre nogen og alle copyright-meddelelser, varemærkeoplysninger og andre indikationer af copyright og andre rettigheder indeholdt i softwarens kildekode.

2.3. Hvis der konstateres en krænkelse af copyrights eller andre rettigheder i forhold til brugen af ​​softwaren, skal en sådan krænkelse forfølges i henhold til gældende gældende love.

3. Betalt licensbetingelser

3.1. I henhold til betingelserne i den betalte licens har brugeren ret til:
a) Brug 1 (én) kopi af softwaren under det domænenavn, der er angivet i denne licens;
b) Ændre softwaren og/eller integrere den med andre softwareprodukter, hvis brugeren får ret til at få adgang til softwarens kildekode;
c) Overdrage licensrettigheder til andre parter, ændre domænenavnet, bruge andre yderligere tjenester i overensstemmelse med den kommercielle aftale mellem brugeren og indehaveren af ​​ophavsret;
d) Modtag teknisk support gennem ophavsretsindehaverens problembilletsystem, som defineret af ophavsretindehaverens nuværende kundesupportpolitikker;
e) Modtag opdateringer af softwaren, som defineret af ophavsretsindehaverens aktuelle opdateringspolitikker.

3.2. I henhold til den nuværende betalte licens må brugeren ikke:
a) Brug softwaren under domænenavne, der ikke er specificeret i denne licens;
b) Kopier og distribuer softwaren og alle dens dele og komponenter;
c) Brug softwaren til at distribuere ulovligt indhold;
d) Brug softwaren til at distribuere børnepornografi, hadefuld, voldelig, bestialitet, voldtægt, død, kaprografi, diskriminerende indhold eller indhold, der krænker mindreåriges rettigheder;
e) Teknisk overtræder betingelserne i denne licens, herunder ethvert forsøg på afkodning og/eller dekompilering af kodede filer, hvis sådanne filer leveres.

3.3. Andre betingelser:
a) Softwaren kan og vil kun blive installeret på en server, som er fuldt ud kompatibel med softwarens krav;
b) Indledende installation og eventuelle yderligere installationer udføres af indehaveren af ​​ophavsret i overensstemmelse med de nuværende prispolitikker;
c) Installation, ændring af det licenserede domænenavn, overførsel af licensen til andre parter, skift til en anden prisplan, opdateringer og andre yderligere tjenester leveres inden for 3 hverdage (1 arbejdsdag) dag i de fleste tilfælde), begyndende den dag, betalingen for sådanne tjenester blev fuldt ud modtaget, og alle nødvendige detaljer og oplysninger, der kræves for at levere sådanne tjenester, blev leveret af brugeren;
d) Licensoverførsel sker, når softwaren er installeret på serveren, eller arkivet med softwaren og installationsinstruktionerne overføres til klienten. Herefter kan det licenserede domænenavn kun ændres gennem den licenserede domænenavnsændringstjeneste. Der opkræves gebyrer.
e) Indehaveren af ​​ophavsretten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser i driften, der opstår på grund af manglende påkrævede oplysninger leveret af brugeren, eller hvis der opstår tekniske problemer på brugerens hardware;
f) Indehaveren af ​​ophavsret forbeholder sig retten til at nægte at give licensen til parter, der er kendt for at overtræde betingelserne i licensen i fortiden, eller hvis der er rimelige beviser for, at en sådan krænkelse er planlagt.

4. Leje licensbetingelser

a) Lejeperioden for licensen starter fra datoen for modtagelsen af ​​lejen og slutter om en måned. For at forlænge lejeperioden skal du betale en ny periode. Fornyelser starter fra slutdatoen for den foregående licensperiode.
b) Alle regler og betingelser for betalt licens gælder for hele lejelicensperioden.
c) Brugeren har ret til at skifte til en betalt licens på et hvilket som helst tidspunkt i lejeperioden og betaler for dets fulde omkostninger.
d) Efter lejelicensen udløber, skal kunden forny lejelicensen eller opgradere til en betalt licens, eller fjern alle komponenter i softwaren fra serveren.
e) Rettighedsindehaveren har ret til at blokere eller suspendere softwareproduktets arbejde i tilfælde af, at lejeperioden for licensen ophører og betalingen for forlængelse af lejeperioden udebliver.

5. Garantier

5.1. Ophavsretsindehaveren garanterer, at softwaren vil fungere som beskrevet i den dokumentation, der følger med softwaren. Når det er nødvendigt, kan brugeren modtage teknisk support i overensstemmelse med gældende tekniske supportpolitikker vedrørende den software, brugeren havde købt. Softwaren leveres 'som den er', og nærværende garantier og repræsentationer skal ikke indebære fejlfri og/eller uafbrudt funktion af softwaren, eller rettelse af alle fejl fra indehaveren af ​​ophavsret.

5.2. Uanset arten og årsagerne til de skader, brugeren har pådraget sig, herunder direkte og indirekte tab og skader, kan indehaveren af ​​ophavsretten ikke holdes ansvarlig for mere end det gebyr, som brugeren har betalt for licensen.

6. Refusioner

6.1. Refusion tilbydes ikke; i stedet rådes brugeren til at studere alle offentligt tilgængelige oplysninger, før han indgår en kommerciel aftale med indehaveren af ​​ophavsret, såsom fuld teknisk support, omfattende beskrivelse og dokumentation, demo-websteder, serverkrav og alle andre detaljer vedrørende softwaren og dens brug.

7. Periode og opsigelse

7.1. Denne aftale er gældende, indtil den opsiges. Brugeren kan til enhver tid opsige aftalen ved at fjerne softwaren og alle dens sikkerhedskopier, ændringer og komponenter. Aftalen kan opsiges af indehaveren af ​​ophavsret efter eget skøn, hvis der konstateres et brud på nogen betingelser i nærværende aftale.

8. Andre betingelser

8.1. Ophavsretsindehaveren forbeholder sig retten til at bruge hyperlinks til alle websteder, der er bygget ved hjælp af softwaren til egne markedsføringsformål.

8.2. KVS videoafspillerens kildekode er ikke gjort tilgængelig for brugeren.

Den splinternye KVS 6.2.0 er her Bestil nu