Kernel Video Sharing (KVS)

slutanvändarlicensavtal

Det här avtalet är ett juridiskt avtal som ingåtts av dig, antingen som privatperson eller som företag, vidare kallad Användaren, och ägarna av Kernel Video Sharing programvara, vidare kallad upphovsrättsinnehavaren. Detta avtal ska anses vara giltigt och fullt accepterat av dig, användaren, så snart du överför betalningen av mjukvarulicensen till upphovsrättsinnehavarens konto, eller gör betalningen för mjukvarulicensen på annat sätt, eller börjar använda programvaran. Vänligen studera villkoren i detta avtal innan du använder programvaran. Om du inte samtycker till att vara bunden av åtminstone ett av villkoren i detta avtal, får du inte använda programvaran på något sätt.

Licensavtalet ska anses gälla så snart du accepterar det; Avtalet ska gälla så länge som Användaren fortsätter att använda Programvaran.

1. Ämne för avtalet

1.1. Ämnet för detta avtal ska vara rätten att använda programvaran som beviljats ​​användaren av upphovsrättsinnehavaren. Denna rättighet beviljas enligt de villkor som definieras närmare i detta avtal.

1.2. Alla villkor och villkor i detta avtal ska täcka programvaran som helhet och alla dess komponenter.

1.3. Det här avtalet ska inte ge några äganderätter över programvaran. De beviljade rättigheterna ska endast begränsas till rättigheterna att använda Programvaran som definieras närmare i denna Licens under ett domännamn som specificeras i Licensavtalet.

2. Upphovsrätt

2.1. LAMBERMONT LIMITED ska vara ensam ägare till alla äganderätter, författare och upphovsrätter med avseende på programvaran, inklusive men inte begränsat till källkoden, all dokumentation och annat material.

2.2. Användaren kan inte ta bort, dölja eller modifiera alla upphovsrättsmeddelanden, varumärkesinformation och andra indikationer på upphovsrätt och andra rättigheter som finns i programvarans källkod.

2.3. Om ett brott mot upphovsrätten eller någon annan rättighet med avseende på användningen av programvaran upptäcks, ska en sådan överträdelse förföljas enligt gällande tillämpliga lagar.

3. Villkor för betald licens

3.1. I enlighet med villkoren för den betalda licensen har användaren rätt att:
a) Använd 1 (en) kopia av programvaran under det domännamn som anges i denna licens;
b) Ändra programvaran och/eller integrera den med andra programvaruprodukter, om Användaren ges rätt att få åtkomst till programvarans källkod;
c) Överföra licensrättigheter till andra parter, ändra domännamnet, använda andra tilläggstjänster i enlighet med det kommersiella arrangemanget mellan Användaren och Upphovsrättsinnehavaren;
d) Ta emot teknisk support via upphovsrättsinnehavarens problemsystem, enligt definitionen av upphovsrättsinnehavarens nuvarande kundsupportpolicy;
e) Ta emot uppdateringar av programvaran, enligt definitionen av upphovsrättsinnehavarens aktuella uppdateringspolicyer.

3.2. Under den nuvarande betalda licensen har användaren inte rätt att:
a) Använd programvaran under domännamn som inte anges i denna licens;
b) Kopiera och distribuera programvaran och alla dess delar och komponenter;
c) Använd programvaran för att distribuera olagligt innehåll;
d) Använd programvaran för att distribuera barnpornografi, hatisk, våldsam, bestialitet, våldtäkt, död, kaprografi, diskriminerande innehåll eller innehåll som kränker minderårigas rättigheter;
e) Bryter tekniskt mot villkoren i denna licens, inklusive alla försök att avkoda och/eller dekompilera kodade filer, om sådana filer tillhandahålls.

3.3. Övriga villkor:
a) Programvaran kan och kommer endast att installeras på en server som är helt kompatibel med programvarans krav;
b) Initial installation och eventuella ytterligare installationer utförs av upphovsrättsinnehavaren i enlighet med gällande prispolicy;
c) Installation, ändring av det licensierade domännamnet, överföring av licensen till andra parter, byte till en annan prisplan, uppdateringar och andra tilläggstjänster tillhandahålls inom 3 arbetsdagar (1 arbetsdag dag i de flesta fall), från och med den dag då betalningen för sådana tjänster mottogs till fullo och all nödvändig information och information som krävs för att tillhandahålla sådana tjänster tillhandahölls av användaren;
d) Licensöverföring sker när programvaran är installerad på servern, eller arkivet med programvaran och installationsinstruktioner överförs till klienten. Härefter kan det licensierade domännamnet endast ändras genom den licensierade domännamnsändringstjänsten. Avgifter tillkommer.
e) Upphovsrättsinnehavaren ska inte hållas ansvarig för eventuella förseningar i driften som uppstår på grund av brist på erforderlig information som tillhandahålls av Användaren, eller om några tekniska problem uppstår på Användarens hårdvara;
f) Upphovsrättsinnehavaren förbehåller sig rätten att neka beviljande av Licensen till parter som tidigare är kända för att bryta mot villkoren för Licensen eller om det finns rimliga bevis för att en sådan överträdelse är planerad.

4. Hyrlicensvillkor

a) Hyresperioden för licensen börjar från dagen för mottagandet av hyran och slutar om en månad. För att förlänga hyrestiden måste du betala en ny period. Förnyelser börjar från slutdatumet för föregående licensperiod.
b) Alla regler och villkor för betald licens gäller för hela hyreslicensperioden.
c) Användaren har rätt att byta till en betald licens när som helst under hyresperioden och betalar för hela kostnaden.
d) Efter att hyreslicensen löper ut bör kunden förnya hyreslicensen eller uppgradera till en betald licens, eller ta bort alla komponenter i programvaran från servern.
e) Rättighetsinnehavaren har rätt att blockera eller avbryta arbetet med Mjukvaruprodukten i händelse av att leasingperioden för licensen upphör och betalningen för förlängning av arrendetiden uteblir.

5. Garantier

5.1. Upphovsrättsinnehavaren garanterar att programvaran kommer att fungera enligt beskrivningen i dokumentationen som medföljer programvaran. Vid behov kan Användaren få teknisk support i enlighet med gällande tekniska supportpolicyer avseende den programvara som Användaren hade köpt. Programvaran tillhandahålls "i befintligt skick" och föreliggande garantier och representationer ska inte innebära felfri och/eller oavbruten funktion av programvaran, eller korrigering av alla fel av upphovsrättsinnehavaren.

5.2. Oavsett arten och orsakerna till de skador som användaren åsamkas, inklusive direkta och indirekta förluster och skador, ska upphovsrättsinnehavaren inte hållas ansvarig för mer än den avgift som användaren betalar för licensen.

6. Återbetalning

6.1. Återbetalning erbjuds inte; istället rekommenderas användaren att studera all allmänt tillgänglig information innan han ingår ett kommersiellt avtal med upphovsrättsinnehavaren, såsom fullständig teknisk support, omfattande beskrivning och dokumentation, demowebbplatser, serverkrav och alla andra detaljer angående programvaran och dess användning.

7. Period och uppsägning

7.1. Det här avtalet ska gälla tills det sägs upp. Användaren kan säga upp avtalet när som helst genom att ta bort programvaran och alla dess säkerhetskopior, modifieringar och komponenter. Avtalet kan sägas upp av upphovsrättsinnehavaren efter eget gottfinnande om ett brott mot något av villkoren i detta avtal konstateras.

8. Övriga villkor

8.1. Upphovsrättsinnehavaren förbehåller sig rätten att använda hyperlänkar till alla webbplatser som byggts med programvaran för sina egna marknadsföringsändamål.

8.2. Källkoden KVS för videospelaren görs inte tillgänglig för användaren.

Den helt nya KVS 6.2.0 är här Beställ nu