Kernel Video Sharing (KVS)

הסכם רישיון משתמש קצה

ההסכם הנוכחי הוא הסכם משפטי שנערך על ידך, בין אם כאדם פרטי ובין אם כעסק, המכונה עוד "המשתמש", והבעלים של תוכנת Kernel Video Sharing, המכונה עוד "בעל זכויות היוצרים". ההסכם הנוכחי ייחשב בתוקף ומתקבל במלואו על ידך, המשתמש, ברגע שתעביר את תשלום רישיון התוכנה לחשבון של בעל זכויות היוצרים, או תבצע את תשלום רישיון התוכנה בכל דרך אחרת, או תתחיל להשתמש בתוכנה. אנא למד את התנאים וההגבלות של הסכם זה לפני כל שימוש בתוכנה. אם אינך מסכים להיות מחויב לפחות לאחד מתנאי ההסכם הנוכחי, אינך רשאי להשתמש בתוכנה בכל דרך אפשרית.

הסכם הרישיון ייחשב כתקף ברגע שתקבל אותו; ההסכם יישאר בתוקף כל עוד המשתמש ממשיך להשתמש בתוכנה.

1. נושא ההסכם

1.1. נושא ההסכם הנוכחי יהיה הזכות להשתמש בתוכנה שניתנה למשתמש על ידי בעל זכויות היוצרים. זכות זו ניתנת על פי התנאים וההגבלות המוגדרים בהמשך הסכם זה.

1.2. כל התנאים וההגבלות של הסכם זה יכסו את התוכנה בכללותה ואת כל מרכיביה.

1.3. הסכם זה לא יעניק זכויות בעלות כלשהן על התוכנה. הזכויות המוענקות יוגבלו רק לזכויות השימוש בתוכנה כפי שהוגדרו בהמשך הרישיון הנוכחי תחת שם תחום המצוין בהסכם הרישיון.

2. זכויות יוצרים

2.1. LAMBERMONT LIMITED תהיה הבעלים הבלעדי של כל הבעלות, המחבר וזכויות היוצרים לגבי התוכנה, לרבות אך לא רק קוד המקור, כל תיעוד וחומרים אחרים.

2.2. המשתמש אינו יכול להסיר, לטשטש או לשנות כל הודעה על זכויות יוצרים, מידע על סימנים מסחריים וכל אינדיקציה אחרת של זכויות יוצרים וזכויות אחרות הכלולות בקוד המקור של התוכנה.

2.3. אם תימצא הפרה של זכויות יוצרים או כל זכויות אחרות בקשר לשימוש בתוכנה, הפרה כזו תירדוף על פי החוקים החלים הנוכחיים.

3. תנאי רישיון בתשלום

3.1. על פי תנאי הרישיון בתשלום, למשתמש הזכות:
א) השתמש בעותק אחד (אחד) של התוכנה תחת שם התחום המצוין ברישיון הנוכחי;
ב) לשנות את התוכנה ו/או לשלב אותה עם מוצרי תוכנה אחרים, אם תינתן למשתמש הזכות לגשת לקוד המקור של התוכנה;
ג)העברת זכויות רישיון לגורמים אחרים, שינוי שם הדומיין, שימוש בשירותים נוספים אחרים בהתאם להסדר המסחרי בין המשתמש לבין בעל זכויות היוצרים;
ד) קבל תמיכה טכנית דרך מערכת כרטיס הבעיות של בעל זכויות היוצרים, כפי שמוגדר במדיניות תמיכת הלקוחות הנוכחית של בעל זכויות היוצרים;
ה) קבל עדכונים של התוכנה, כפי שהוגדרו במדיניות העדכונים הנוכחית של בעל זכויות היוצרים.

3.2. על פי הרישיון בתשלום הנוכחי, המשתמש אינו רשאי:
א) השתמש בתוכנה תחת שמות דומיין שאינם מצוינים ברישיון הנוכחי;
ב) העתקה והפצה של התוכנה וכל חלקיה ורכיביה;
ג) השתמש בתוכנה כדי להפיץ תוכן לא חוקי;
ד) השתמש בתוכנה כדי להפיץ פורנוגרפיית ילדים, שנאה, אלימה, חיות, אונס, מוות, קפרוגרפיה, תוכן מפלה או תוכן המפר את זכויותיהם של קטינים;
ה) הפרה טכנית את תנאי הרישיון הנוכחי, לרבות כל ניסיון לפענוח ו/או פירוק קבצים מקודדים, אם קבצים כאלה מסופקים.

3.3. תנאים אחרים:
א) התוכנה יכולה ותהיה מותקנת רק על שרת התואם באופן מלא לדרישות התוכנה;
ב) התקנה ראשונית וכל התקנות נוספות מתבצעות על ידי בעל זכויות היוצרים בהתאם למדיניות התמחור הנוכחית;
ג) התקנה, שינוי שם הדומיין המורשה, העברת הרישיון לגורמים אחרים, מעבר לתוכנית תמחור שונה, עדכונים ושירותים נוספים נוספים ניתנים תוך 3 ימי עסקים (עסק אחד יום במרבית המקרים), החל מהיום שבו התשלום עבור שירותים כאמור התקבל במלואו וכל הפרטים והמידע הדרושים למתן שירותים כאמור נמסרו על ידי המשתמש;
ד)העברת רישיון מתרחשת כאשר התוכנה מותקנת על השרת, או שהארכיון עם התוכנה והוראות ההתקנה מועבר ללקוח. להלן, ניתן לשנות את שם הדומיין המורשה רק באמצעות שירות שינוי שם הדומיין המורשה. חיובים חלים.
ה) בעל זכויות היוצרים לא יישא באחריות לכל עיכוב בפעולה הנובע מחוסר מידע נדרש שסופק על ידי המשתמש, או במקרה של בעיות טכניות כלשהן בחומרה של המשתמש;
ו) בעל זכויות היוצרים שומר לעצמו את הזכות לשלול את מתן הרישיון לגורמים הידועים כמפרים את תנאי הרישיון בעבר או אם יש ראיות סבירות לכך שהפרה כזו מתוכננת.

4. תנאי רישיון השכרה

א) תקופת השכירות של הרישיון מתחילה מיום קבלת דמי השכירות ומסתיימת בעוד חודש. להארכת תקופת השכירות יש לשלם תקופה חדשה. חידושים מתחילים מתאריך הסיום של תקופת הרישיון הקודמת.
ב) כל הכללים והתנאים של רישיון בתשלום חלים על כל תקופת רישיון השכרה.
ג) למשתמש הזכות לעבור ל- רישיון בתשלום בכל עת במהלך תקופת השכירות, בתשלום על מלוא העלות שלו.
ד) לאחר פקיעת רישיון השכירות, על הלקוח לחדש את רישיון השכירות או לשדרג לרישיון בתשלום, או להסיר את כל רכיבי התוכנה מהשרת.
ה) לבעל הזכות יש את הזכות לחסום או להשעות את עבודת מוצר התוכנה במקרה שתסתיים תקופת החכירה עבור הרישיון והתשלום בגין הארכת תקופת השכירות אינו מתבצע.

5. אחריות

5.1. בעל זכויות היוצרים מתחייב שהתוכנה תפעל כמתואר בתיעוד המצורף לתוכנה. בעת הצורך, המשתמש יכול לקבל תמיכה טכנית בהתאם למדיניות התמיכה הטכנית העדכנית לגבי התוכנה שהמשתמש רכש. התוכנה מסופקת "כמות שהיא" והאחריות והמצגים הנוכחיים לא ירמזו על תפקוד ללא תקלות ו/או ללא הפרעה של התוכנה, או תיקון כל השגיאות על ידי בעל זכויות היוצרים.

5.2. ללא קשר לאופי ולסיבות הנזקים שנגרמו למשתמש לרבות הפסדים ונזקים ישירים ועקיפים, בעל זכויות היוצרים לא יישא באחריות ליותר מהתשלום ששילם המשתמש עבור הרישיון.

6. החזרים

6.1. לא מוצעים החזרים; במקום זאת, מומלץ למשתמש ללמוד את כל המידע הזמין לציבור לפני כניסה להסכם מסחרי עם בעל זכויות היוצרים, כגון תמיכה טכנית מלאה, תיאור ותיעוד נרחב, אתרי הדגמה, דרישות שרת וכל שאר הפרטים הנוגעים לתוכנה והשימוש בה.

7. תקופה וסיום

7.1. הסכם זה יהיה בתוקף עד לסיומו. המשתמש יכול לסיים את ההסכם בכל עת על ידי הסרת התוכנה וכל עותקי הגיבוי, השינויים והרכיבים שלה. ניתן לסיים את ההסכם על ידי בעל זכויות היוצרים לפי שיקול דעתו הבלעדי אם תתגלה הפרה של תנאים כלשהם בהסכם הנוכחי.

8. תנאים אחרים

8.1. בעל זכויות היוצרים שומר לעצמו את הזכות להשתמש בהיפר-קישורים לכל אתר אינטרנט שנבנה באמצעות התוכנה למטרות השיווק שלו.

8.2. קוד המקור של נגן הווידאו KVS אינו זמין למשתמש.

המותג החדש KVS 6.2.0 נמצא כאן הזמן עכשיו