ข้อกำหนดของเซิร์ฟเวอร์

ข้อกำหนดขั้นต่ำของเซิร์ฟเวอร์

 • Unix-like OS (Windows is not supported)
 • PHP 8.1 (PHP 8.2 is not yet supported)
 • IonCube Loader 13.0+
 • Mysql 5.6+
 • FFmpeg 1.0+ with libx264, libavfilter and AAC codec (libfaac, libfdk_aac or native ffmpeg aac codec)
 • ImageMagick (with WebP support)
 • cURL
 • Wget 1.14+
 • Apache with mod_rewrite (-MultiViews)
 • Latin domain name (punycodes are not supported)
 • Youtube-dl or Yt-dlp if you need video grabbers
 • You can download a test script to test your server here.

ข้อกำหนด PHP ขั้นต่ำ

การกำหนดค่าที่แนะนำ (ต้องการมาก)
 • Memcached + PHP Memcached module
 • Nginx and proxying Apache. Nginx is recommended for faster video streaming and for content protection. To enable content protection you will also need to add some custom rules into Nginx configuration. This may not be possible for cPanel installations that do not provide any way to edit Nginx configuration, so we do not recommend using cPanel on servers where you plan to store video files.
 • PHP.ini memory_limit 512M
 • Using external caching such as eAccelerator or XCache is NOT recommended
 • Using suhosin with PHP is NOT recommended

ข้อกำหนดสำหรับสถานการณ์หลายเซิร์ฟเวอร์

ข้อกำหนดทั้งหมดข้างต้นเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าที่ง่ายที่สุด ซึ่งใช้เซิร์ฟเวอร์จริงเพียงเซิร์ฟเวอร์เดียวเท่านั้น KVS รองรับเซิร์ฟเวอร์จริงแยกต่างหากสำหรับการจัดเก็บเนื้อหาหรือการดำเนินการแปลงที่ใช้ CPU มาก หากคุณกำลังจะใช้เซิร์ฟเวอร์แยกกัน เซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน:

 • เซิร์ฟเวอร์เนื้อหา: PHP, แนะนำให้ใช้ Nginx
 • เซิร์ฟเวอร์การแปลง: PHP, FFmpeg, ImageMagick
ใหม่ล่าสุด KVS 6.2.0 มาแล้ว สั่งเลย