Požiadavky na server

Minimálne požiadavky na server

 • Unix-like OS (Windows is not supported)
 • PHP 8.1 (PHP 8.2 is not yet supported)
 • IonCube Loader 13.0+
 • Mysql 5.6+
 • FFmpeg 1.0+ with libx264, libavfilter and AAC codec (libfaac, libfdk_aac or native ffmpeg aac codec)
 • ImageMagick (with WebP support)
 • cURL
 • Wget 1.14+
 • Apache with mod_rewrite (-MultiViews)
 • Latin domain name (punycodes are not supported)
 • Youtube-dl or Yt-dlp if you need video grabbers
 • You can download a test script to test your server here.

Minimálne požiadavky PHP

Odporúčaná konfigurácia (veľmi požadovaná)
 • Memcached + PHP Memcached module
 • Nginx and proxying Apache. Nginx is recommended for faster video streaming and for content protection. To enable content protection you will also need to add some custom rules into Nginx configuration. This may not be possible for cPanel installations that do not provide any way to edit Nginx configuration, so we do not recommend using cPanel on servers where you plan to store video files.
 • PHP.ini memory_limit 512M
 • Using external caching such as eAccelerator or XCache is NOT recommended
 • Using suhosin with PHP is NOT recommended

Požiadavky na multiserverový scenár

Všetky vyššie uvedené požiadavky sa vzťahujú na najjednoduchšiu konfiguráciu, ktorá využíva iba 1 jediný fyzický server. KVS podporuje samostatné fyzické servery pre ukladanie obsahu alebo operácie konverzie náročné na CPU. Ak budete používať samostatné servery, budú mať odlišné požiadavky:

 • Obsahový server: PHP, odporúča sa Nginx
 • Konverzný server: PHP, FFmpeg, ImageMagick
Úplne nový KVS 6.2.0 je tu Objednajte teraz