Wymagania dotyczące serwera

Minimalne wymagania serwera

 • Unix-like OS (Windows is not supported)
 • PHP 8.1 (PHP 8.2 is not yet supported)
 • IonCube Loader 13.0+
 • Mysql 5.6+
 • FFmpeg 1.0+ with libx264, libavfilter and AAC codec (libfaac, libfdk_aac or native ffmpeg aac codec)
 • ImageMagick (with WebP support)
 • cURL
 • Wget 1.14+
 • Apache with mod_rewrite (-MultiViews)
 • Latin domain name (punycodes are not supported)
 • Youtube-dl or Yt-dlp if you need video grabbers
 • You can download a test script to test your server here.

Minimalne wymagania PHP

Zalecana konfiguracja (bardzo pożądana)
 • Memcached + PHP Memcached module
 • Nginx and proxying Apache. Nginx is recommended for faster video streaming and for content protection. To enable content protection you will also need to add some custom rules into Nginx configuration. This may not be possible for cPanel installations that do not provide any way to edit Nginx configuration, so we do not recommend using cPanel on servers where you plan to store video files.
 • PHP.ini memory_limit 512M
 • Using external caching such as eAccelerator or XCache is NOT recommended
 • Using suhosin with PHP is NOT recommended

Wymagania dla scenariusza wieloserwerowego

Wszystkie powyższe wymagania dotyczą najprostszej konfiguracji, która wykorzystuje tylko 1 pojedynczy serwer fizyczny. KVS obsługuje oddzielne serwery fizyczne do przechowywania treści lub operacji konwersji obciążających procesor. Jeśli zamierzasz używać oddzielnych serwerów, będą one miały różne wymagania:

 • Serwer treści: PHP, zalecany Nginx
 • Serwer konwersji: PHP, FFmpeg, ImageMagick
Zupełnie nowy KVS 6.2.0 jest już dostępny Zamów teraz