דרישות השרת

דרישות שרת מינימליות

 • Unix-like OS (Windows is not supported)
 • PHP 8.1 (PHP 8.2 is not yet supported)
 • IonCube Loader 13.0+
 • Mysql 5.6+
 • FFmpeg 1.0+ with libx264, libavfilter and AAC codec (libfaac, libfdk_aac or native ffmpeg aac codec)
 • ImageMagick (with WebP support)
 • cURL
 • Wget 1.14+
 • Apache with mod_rewrite (-MultiViews)
 • Latin domain name (punycodes are not supported)
 • Youtube-dl or Yt-dlp if you need video grabbers
 • You can download a test script to test your server here.

דרישות PHP מינימום

תצורה מומלצת (רצוי מאוד)
 • Memcached + PHP Memcached module
 • Nginx and proxying Apache. Nginx is recommended for faster video streaming and for content protection. To enable content protection you will also need to add some custom rules into Nginx configuration. This may not be possible for cPanel installations that do not provide any way to edit Nginx configuration, so we do not recommend using cPanel on servers where you plan to store video files.
 • PHP.ini memory_limit 512M
 • Using external caching such as eAccelerator or XCache is NOT recommended
 • Using suhosin with PHP is NOT recommended

דרישות לתרחיש מרובה שרתים

כל הדרישות לעיל קשורות לתצורה הפשוטה ביותר, המשתמשת רק בשרת פיזי אחד בודד. KVS תומך בשרתים פיזיים נפרדים לאחסון תוכן או פעולות המרה זולות מעבד. אם אתה מתכוון להשתמש בשרתים נפרדים, יהיו להם דרישות שונות:

 • שרת תוכן: PHP, מומלץ Nginx
 • שרת המרות: PHP, FFmpeg, ImageMagick
המותג החדש KVS 6.2.0 נמצא כאן הזמן עכשיו