Požadavky na server

Minimální požadavky na server

 • Unix-like OS (Windows is not supported)
 • PHP 8.1 (PHP 8.2 is not yet supported)
 • IonCube Loader 13.0+
 • Mysql 5.6+
 • FFmpeg 1.0+ with libx264, libavfilter and AAC codec (libfaac, libfdk_aac or native ffmpeg aac codec)
 • ImageMagick (with WebP support)
 • cURL
 • Wget 1.14+
 • Apache with mod_rewrite (-MultiViews)
 • Latin domain name (punycodes are not supported)
 • Youtube-dl or Yt-dlp if you need video grabbers
 • You can download a test script to test your server here.

Minimální požadavky na PHP

Doporučená konfigurace (velmi žádoucí)
 • Memcached + PHP Memcached module
 • Nginx and proxying Apache. Nginx is recommended for faster video streaming and for content protection. To enable content protection you will also need to add some custom rules into Nginx configuration. This may not be possible for cPanel installations that do not provide any way to edit Nginx configuration, so we do not recommend using cPanel on servers where you plan to store video files.
 • PHP.ini memory_limit 512M
 • Using external caching such as eAccelerator or XCache is NOT recommended
 • Using suhosin with PHP is NOT recommended

Požadavky pro scénář s více servery

Všechny výše uvedené požadavky se vztahují k nejjednodušší konfiguraci, která využívá pouze 1 jediný fyzický server. KVS podporuje samostatné fyzické servery pro ukládání obsahu nebo operace konverze náročné na CPU. Pokud budete používat samostatné servery, budou mít různé požadavky:

 • Obsahový server: PHP, doporučeno Nginx
 • Konverzní server: PHP, FFmpeg, ImageMagick
Zcela nový KVS 6.2.0 je tady Objednejte nyní